Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Amacı

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin temel amacı Üsküdar Üniversitesinde Mühendislik Bilimleri alanında sürdürülen lisans eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisans çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmek , Ekonomik, sosyal ve etik olarak bilinçli mühendisler yetiştirmek, Sağlık bilişimi odaklı araştırma ve yenilik yöntemleri geliştirerek uzmanlaşmak, Öğrencileri eğitmek ve mühendislik ve bilgi sistemlerine profesyonel iş gücü ile katkıda bulunmak, Öğrencilerin araştırma yürütebilmeleri ve gerçek dünya sorunlarını çözebilmeleri için ortam sağlamak, disiplinler arası ve çok disiplinli çalışma ve uygulamalara katkıda bulunmak, Etkin öğrenme, analitik düşünme, liderlik becerileri ve mühendislik karar verme mekanizmalarını geliştirmektir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Vizyonu

Bilim çağında Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarının başında yer alan Üsküdar Üniversitesinin lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli yeri olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi seçkin bilim kadrosu ile geleceğimizin bilim adamlarını yetiştirme çabalarını sürdürmektedir. Öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, geniş yelpazedeki karmaşık teknolojik, tıbbi ve sosyal sorunların çözülmesinde ve farklı disiplinlerdeki uygulama alanlarında yenilikçi araştırma anlayışını teşvik ederek, modern bilgisayar bilimlerinden azami düzeyde fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Çağdaş ve hâlâ gelişmekte olan alanlarda çalışarak mezunlarımız, geleceğin heyecan veren mühendislik sorunlarını çözmeye ve hızla değişim gösteren mühendislik bilimleri alanında en son gelişmeleri takip etmeye hazır olacaklardır. Fakültemiz Üniversitemizce belirlenen vizyon ve misyona uygun olarak belirlenen prensipler ışığında faaliyet göstermektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölümleri

Bölümler arasında Adli Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe). Çift anadal ve yandal sahibi olmak açısından çok çeşitli seçenek sunulabilmektedir. Bölümlerin diğer bölümlerden ders alma imkânı sonucunda oldukça zengin bir seçmeli ders listesi ve müfredatı bulunmaktadır.

Fakültenin lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler ders ve tez çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Öğrenciler lisans eğitimlerini bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

Altunizade Merkez Yerleşke

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Merkez Yerleşke A Blok/Üsküdar (Adres: Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No: 14 34662 Üsküdar-İSTANBUL)

Yerleşkeyi Görüntüle

Haberler » Tümünü Listele

Duyurular » Tümünü Listele

16 KAS 2019

2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Adli Bilimler 2019-2020 Güz Dönemi Vize Programı.pdfBilgisayar Mühendisliği 2019-2020 Güz Dönemi Vize Programı.pdfBiyomühendislik.pdf (Güncellendi: 16/11/2019)Elektronik Mühendisliği 2019-2020 Güz Dönemi Vize Programı.pdfEndüstri Mühendisliği 2019-2020 Güz Dönemi Vize Programı.pdf (Güncellendi: 14/11/2019)Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü 2019-2020 Güz Dönemi Arasınav Programı.pdf (Güncellendi: 14/11/2019)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce).pdf (Güncellendi: 16/11/2019)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) 2019-2020 Güz Dönemi Vize Programı.pdfYazılım Mühendisliği 2019-2020 Güz Dönemi Vize Programı.pdf (Güncellendi: 14/11/2019)Sınav Çakışmaları Hakkında DuyuruSınav çakışması nedeniyle giremediği sınavı olan öğrenciler, öncelikle alt sınıftan aldığı dersin sınavına girmeli, giremediği sınavla ilgili olarak da “Sınav Çakışması Bildirim Dilekçesini” doldurmalıdır.Öğrenci, “Sınav Çakışması Bildirim Dilekçesini” girdiği sınavın öğretim üyesine onaylattıktan sonra, giremediği sınavın öğretim üyesine teslim etmesi gerekmektedir.Sınavları çakışan öğrencilerin sınavları dilekçelerine istinaden dersin sorumlu öğretim üyesinin uygun gördüğü bir tarihte yapılacak olup, sınav sonuçları diğer öğrencilerimiz ile birlikte notları sisteme girilerek toplu halde 27 Kasım 2019 tarihine kadar ilan edilmesi gerekmektedir.Sınav Çakışması Bildirim Dilekçesi-Türkçe.pdfSınav Çakışması Bildirim Dilekçesi-İngilizce.docx

15 KAS 2019

COME 413 Computer Networks

“COME 413 Computer Networks " dersi ara sınavı tarihi ve saati : 20.11.2019 16:00'dır.

15 KAS 2019

Moleküler Hücre Toksikolojisi dersi telafisi

Dr. Öğr. Üyesi Sultan Mehtap Büyüker Hocamızın alan seçmeli ders olarak verdiği Moleküler Hücre Toksikolojisi dersinin telafisi aynı derslik olan Aziz Sancar dersliğinde 15.11.2019 Cuma günü saat 12:40 da yapılacaktır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademisyen Videoları » Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!