Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Amacı

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin temel amacı Üsküdar Üniversitesinde Mühendislik Bilimleri alanında sürdürülen lisans eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisans çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmek , Ekonomik, sosyal ve etik olarak bilinçli mühendisler yetiştirmek, Sağlık bilişimi odaklı araştırma ve yenilik yöntemleri geliştirerek uzmanlaşmak, Öğrencileri eğitmek ve mühendislik ve bilgi sistemlerine profesyonel iş gücü ile katkıda bulunmak, Öğrencilerin araştırma yürütebilmeleri ve gerçek dünya sorunlarını çözebilmeleri için ortam sağlamak, disiplinler arası ve çok disiplinli çalışma ve uygulamalara katkıda bulunmak, Etkin öğrenme, analitik düşünme, liderlik becerileri ve mühendislik karar verme mekanizmalarını geliştirmektir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Vizyonu

Bilim çağında Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarının başında yer alan Üsküdar Üniversitesinin lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli yeri olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi seçkin bilim kadrosu ile geleceğimizin bilim adamlarını yetiştirme çabalarını sürdürmektedir. Öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, geniş yelpazedeki karmaşık teknolojik, tıbbi ve sosyal sorunların çözülmesinde ve farklı disiplinlerdeki uygulama alanlarında yenilikçi araştırma anlayışını teşvik ederek, modern bilgisayar bilimlerinden azami düzeyde fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Çağdaş ve hâlâ gelişmekte olan alanlarda çalışarak mezunlarımız, geleceğin heyecan veren mühendislik sorunlarını çözmeye ve hızla değişim gösteren mühendislik bilimleri alanında en son gelişmeleri takip etmeye hazır olacaklardır. Fakültemiz Üniversitemizce belirlenen vizyon ve misyona uygun olarak belirlenen prensipler ışığında faaliyet göstermektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölümleri

Bölümler arasında Adli Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe). Çift anadal ve yandal sahibi olmak açısından çok çeşitli seçenek sunulabilmektedir. Bölümlerin diğer bölümlerden ders alma imkânı sonucunda oldukça zengin bir seçmeli ders listesi ve müfredatı bulunmaktadır.

Fakültenin lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler ders ve tez çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Öğrenciler lisans eğitimlerini bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

Haberler » Tümünü Listele

Duyurular » Tümünü Listele

18 EYL 2019

TEK DERS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !

Mezuniyet koşullarını sağladığı halde tek bir başarısız dersi kalan öğrencilere "Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 32/1 maddesine göre tek ders sınavı yapılacaktır. Öğrenciler tek ders sınavı ile ilgili dilekçelerini ve transkriptlerini de ekleyerek danışman onayını aldıktan sonra en son 2 EKİM 2019 tarihine kadar Fakülte Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.Sınav 3 EKİM 2019 Perşembe günü Saat 15:00’de 330 numaralı derslikte yapılacaktır."Tek Ders Sınavı: Mezun olabilmek için başarısız tek bir dersi kalan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla girme hakkı verilen sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer."

20 AĞU 2019

Bilgi Teknolojileri Stajyer İlanı

Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler Kariyer Merkezine gitmelidirler.https://live.peoplise.com/kocholding/Application/Landing/226d55e5-71d1-42c6-84db-fc8ef8a0f95f

16 TEM 2019

2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı Yaz Dönemi Ders Programı (Güncellendi!)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yaz okulu programı.pdf (Güncellendi: 16/07/2019)Biyomühendislik Bölümü 2018-19 Yaz Okulu Ders Programı.pdf (Güncellendi: 08/07/2019)Endüstri Mühendisliği Bölümü Yaz okulu programı.pdf (Güncellendi: 08/07/2019)Kimya- Biyoloji Mühendisliği Yaz okulu programı.pdfMBG_İngilizce_Yaz okulu programı_16.07.2019.pdf (Güncellendi: 16/07/2019)MBG (TR) 2018-19 Yaz Dönemi Ders Programı.pdf(Güncellendi: 10/07/2019)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademisyen Videoları » Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!