Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Duyurular » Tümünü Listele

22 MAR 2023

Güncel (22.03.2023) Yandal Başvuru Sonuçları İlanı

Değerli Öğrencilerimiz,Fakültemiz Bölümlerine YANDAL için başvuru yapan ve kabul alan bütün öğrencilerin aşağıda bulunan YANDAL başvuru formunu doldurmaları ve en geç 24.03.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar esra.aslan@uskudar.edu.tr mail adresine iletmeleri gerekmektedir.Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler 29.03.2023 Çarşamba tarihinden itibaren ders seçimi yapabileceklerdir.YANDAL kabulleri sonrası ders muafiyet işlemi yapılmamaktadır.Hepinize başarılar dileriz. 00 YANDAL BAŞVURU FORMU.pdf MDBF YANDAL BAŞVURU SONUÇLARI İLANI 22.03.2023.xlsx

09 MAR 2023

Öğrenci - Pedagojik Formasyon Eğitimi

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİPEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI1. Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.12.2022 tarihli toplantısında, öğretmen yetiştiren fakülteler dışında pedagojik formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitime devam eden öğrencilere eğitim-öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi kararlaştırılmıştır (Pedagojik Formasyon Eğitimi hakkındaki YÖK yazısı için tıklayınız).2. Pedagojik formasyon eğitimine katılım isteğe bağlıdır.3. Pedagojik formasyon eğitimi için hazırlanan ders programları ektedir.4. Pedagojik formasyon eğitimine başvurular, çevrim içi olarak alınacaktır.5. Pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen örgün öğretim programlarındaki öğrencilerin ders kayıtları 3. yarıyılda; 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına mahsus olmak üzere 4. yarıyılda yapılacaktır.6. Pedagojik Formasyon Eğitimi alacak özel şartlara sahip bölüm öğrencileri (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları çerçevesinde öğretmen olabilmek için kendi alanlarına özgü ders almaları gereken bölümlerde okuyan) her bir yarıyılda 45 AKTS’ye kadar ders alabileceklerdir.7. Önceki yarıyıllarda pedagojik formasyon derslerini alan veya almayan son sınıf öğrencileri, kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli olan tüm şartlarını yerine getirdikleri taktirde, mezuniyet işlemleri yapılarak diplomalarını alabileceklerdir.8. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde son sınıf öğrencilerine mahsus olmak üzere;a. Pedagojik formasyon eğitimi alınabilen bölümlerde kayıtlı mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencileri, başvuru yapmaları halinde, belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya başlamaları kaydıyla bahar yarıyılında, yaz öğretiminde ve öğretmenlik uygulaması dersi de dâhil, derslerini 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alabileceklerdir.b. Son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini alanlardan kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ve diplomasını almak isteyen öğrenciler, mezuniyet işlemleri yapılarak diplomalarını alabileceklerdir. Kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak (a) fıkrası uyarınca pedagojik formasyon eğitimi kapsamında ders almaya devam etmek istediğini yazılı olarak bildiren öğrenciler ise, öğrenimlerine 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemine kadar devam edebileceklerdir.c. Son sınıf öğrencileri ders yüklerinin fazlalığı nedeniyle her bir yarıyılda 45 AKTS’ye kadar ders alabileceklerdir.9. Pedagojik formasyon eğitiminde alınan dersler, öğrencinin transkriptine yansıtılacak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına (GANO) dahil edilecektir. Pedagojik formasyon eğitimine başlayan ancak daha sonra eğitimi tamamlamadan eğitimden ayrılan öğrencilerin başarılı oldukları dersler transkriptlerinde belirtilecektir. Pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan öğrencilerin diplomalarının arkasına “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır” ibaresi yazılacaktır.10. Bu usul ve esaslarda yer almayan konularda “Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Programları                                           GÜZBAHARYAZ2022-2023 RPF102 Sınıf YönetimiRPF104 Eğitimde Ölçme ve   Değ.RPF106 Özel Öğretim   YöntemleriRPF108 Rehberlik ve Özel   EğitimRPF101 Eğitime GirişRPF103 Eğitim PsikolojisiRPF105 Öğretim İlke ve   Yön.RPF107 Öğretim   Teknolojileri2023-2024RPF101 Eğitime GirişRPF103 Eğitim PsikolojisiRPF105 Öğretim İlke ve   Yön.RPF107 Öğretim   TeknolojileriRPF112Öğretmenlik   UygulamasıRPF102 Sınıf YönetimiRPF104 Eğitimde Ölçme ve   Değ.RPF106 Özel Öğretim   YöntemleriRPF108 Rehberlik ve Özel   EğitimRPF112 Öğretmenlik Uygulaması PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DETAYLARPedagojik Formasyon Eğitimi dersleri Türkçe verilecektir.Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “Kayıt Yenileme” başlıklı Madde 16/2 uyarınca Pedagojik Formasyon Eğitimi almayı talep eden öğrenci, bu madde kapsamında programının normal eğitim süresini doldurduğunda her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde AKTS ders kredileri göz önünde bulundurularak tespit edilen öğrenim ücretini ödedikten sonra kaydını yenilemek zorundadır.     Pedagojik Formasyon Eğitimi için sadece aşağıdaki tabloda belirtilen bölüm öğrencileri başvuruda bulunabilir.Pedagojik Formasyon Eğitimi almak isteyen öğrenciler aşağıda bulunan başvuru formunu Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde doldurup danışman tarafından alınan onay doğrultusunda ilgili fakülte sekreterliklerine mail ile iletmeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.İlgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen formlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilecek olup öğrencilerin ders seçim işlemleri öğrenci bilgi sistemine (OBS) işlenecektir. Öğrencilerimiz, öğrenci bilgi sisteminden ders kayıt işlemlerini kontrol edebileceklerdir.Başvuru Formu için tıklayınız.DersÖğretim ElemanıGünRPF102 Sınıf YönetimiProf. Dr. Şükrü AdaCuma - 17:40 - 19:30RPF104 Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDoç. Dr. Akif AvcuPazartesi 17:40 - 20:30RPF108 Rehberlik ve Özel EğitimProf. Dr. Sırrı AkbabaSalı 17:40 - 20:30RPF106 Özel Öğretim YöntemleriProf. Dr. Muhsin KonukCuma 14:00 - 17:00Pedagojik Formasyon Eğitimine İzin Verilen Bölümler Fakülte Program İletişim Fakültesi Gazetecilik Görsel İletişim Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo, Televizyon ve Sinema İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Sosyoloji Tarih Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk GelişimiPedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri DERSİN ADITUKAKTS Eğitime Giriş3034 Öğretim İlke ve Yöntemleri3034 Sınıf Yönetimi2023 Özel Öğretim Yöntemleri3034 Rehberlik ve Özel Eğitim3034 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme3034 Eğitim Psikolojisi3034 Öğretim Teknolojileri2023 Öğretmenlik Uygulaması18510

07 MAR 2023

Depremzede Öğrenciler İçin Duyuru Hk.

Depremden etkilenmiş öğrencilerimiz Dilekçe Takip Sistemi (https://uskudar.edu.tr/mdbf/dilekceler) üzerinden kanıtlı evraklarıyla beraber Fakültemize 07-13 Mart 2023 tarihleri arasında mazeretleri hakkında bilgilendirme yaparak, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme sınav talebinde bulunabilirler. Taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tüm öğrencilerimize destek için burada olduğumuzu hatırlatırız.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Amacı

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin temel amacı Üsküdar Üniversitesinde Mühendislik Bilimleri alanında sürdürülen lisans eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisans çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmek , Ekonomik, sosyal ve etik olarak bilinçli mühendisler yetiştirmek, Sağlık bilişimi odaklı araştırma ve yenilik yöntemleri geliştirerek uzmanlaşmak, Öğrencileri eğitmek ve mühendislik ve bilgi sistemlerine profesyonel iş gücü ile katkıda bulunmak, Öğrencilerin araştırma yürütebilmeleri ve gerçek dünya sorunlarını çözebilmeleri için ortam sağlamak, disiplinler arası ve çok disiplinli çalışma ve uygulamalara katkıda bulunmak, Etkin öğrenme, analitik düşünme, liderlik becerileri ve mühendislik karar verme mekanizmalarını geliştirmektir.


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Vizyonu

Bilim çağında Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarının başında yer alan Üsküdar Üniversitesinin lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli yeri olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi seçkin bilim kadrosu ile geleceğimizin bilim adamlarını yetiştirme çabalarını sürdürmektedir. Öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, geniş yelpazedeki karmaşık teknolojik, tıbbi ve sosyal sorunların çözülmesinde ve farklı disiplinlerdeki uygulama alanlarında yenilikçi araştırma anlayışını teşvik ederek, modern bilgisayar bilimlerinden azami düzeyde fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Çağdaş ve hâlâ gelişmekte olan alanlarda çalışarak mezunlarımız, geleceğin heyecan veren mühendislik sorunlarını çözmeye ve hızla değişim gösteren mühendislik bilimleri alanında en son gelişmeleri takip etmeye hazır olacaklardır. Fakültemiz Üniversitemizce belirlenen vizyon ve misyona uygun olarak belirlenen prensipler ışığında faaliyet göstermektedir.


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölümleri

Bölümler arasında Adli Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe). Çift anadal ve yandal sahibi olmak açısından çok çeşitli seçenek sunulabilmektedir. Bölümlerin diğer bölümlerden ders alma imkânı sonucunda oldukça zengin bir seçmeli ders listesi ve müfredatı bulunmaktadır.

Fakültenin lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler ders ve tez çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Öğrenciler lisans eğitimlerini bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.


Altunizade Merkez Yerleşke

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Merkez Yerleşke A Blok/Üsküdar (Adres: Altunizade Mah. Üniversite Sok. No: 14 34662 Üsküdar-İSTANBUL)

Yerleşkeyi Görüntüle

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Haberler » Tümünü Listele

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademisyen Videoları » Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!