Adli Bilimler Pratik Salonu

Adli Bilimler Pratik Salonu

Adli Bilimler, adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, suç ve suçlunun saptanması ve kanıtlanmasında yürütülen teknik hizmetlere verilen bir addır ve adaletin tecellisi amacıyla yararlanılan tüm bilim dallarını kapsar.

Başta terör, insan kaçakçılığı, çocuk istismarı, siber suçlar, yasa dışı uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, rüşvet ve sahtecilik gelmek üzere her türlü suçun önlenmesi ve aydınlatılmasının başarısı, adli bilimler alanında çalışan nitelikli insan gücünün varlığına, uluslararası standart ve kalitede olay yeri incelemesine, ayrıca olay yerinden, mağdur, şüpheli ve tanık üzerinden toplanan delillerin çağdaş bilgi ve teknolojilerle analizine doğrudan bağlıdır.

Adli bilimler alanında çalışacak profesyonellerin, gelişmiş ülkelerden sadece bilgi ve teknoloji transferi ile yetinmeyip, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak, patent almaya yönelik yeni araç-gereç, yöntem ve teknolojiler geliştirecek şekilde eğitilmeleri gerekir.

Adalet hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi amacıyla yürütülen delil toplama faaliyetleri ve delil incelemesi sadece teknik bir konu olmayıp, elde edilen sonuçların doğru şekilde değerlendirilmesi ve yorumunu da gerektirir. 

Adli Bilimler Pratik Salonu tüm hedefler doğrultusunda, disiplinler arası düşünmesini bilen, güçlü ve güvenilir bilimsel temele sahip, sağlam bir laboratuvar deneyimi bulunan kişiler yetiştirmek için gerekli teknoloji ve altyapı ile donatılmıştır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Elektrikli Otopsi Testeresi

1

Sonikatör

1

-20/+4 Buzdolabı-Derin Dondurucu

1

Nanodrop Cihazı

1

Kuru Hava Sterilizatörü

1

Lokal Aspiratör Kolu

2

Adli Işık Kaynağı Koruyucu Gözlük

2

Adli Işık Kaynağı

1

Mikro Pipet

15

Çeker Ocak

1

Santrifüj Soğutmalı

2

El Feneri Olay Yeri İnceleme Seti

1

Kerpeten Fethi Kabir

1

Çakı MultiFonksiyonel

1

Pusula Askeri Tip

2

Şerit Metre Fiberglass

1

Lazer Pointer

2

El Feneri

2

Bulgu Numaratör Seti Plastik

1

Lazer Mesafe Ölçer

3

Diseksiyon İğne Seti

2

Pusula Askeri Tip

2

Öğr.Gör. Duygu YAVUZ KILIÇASLAN

SHMYO / Otopsi Yardımcılığı - Program Başkanı / Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

CV Görüntüle Özgeçmiş Duygu YAVUZ KILIÇASLAN / (0216) 400 2222 : 5044
Öğr.Gör. Buse Sabiha BOZASLAN

SHMYO / Otopsi Yardımcılığı Programı

CV Görüntüle Özgeçmiş Buse Sabiha BOZASLAN / (0216) 400 2222 : 4005