Prof. Dr. Cihat ABAOĞLU Tıbbi Beceri Eğitim Laboratuvarı

Humanistik eğitim yöntemleri, tıbbi müdahalelerin, insan üzerinde uygulanmadan önce, insana benzeyen maketler üzerinde yeterli ustalık kazanılıncaya kadar tekrar edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu nedenle Tıp Fakültemizde Tıbbi Beceri Eğitim Laboratuarı kurulmuştur. 

Kalp krizi vb nedenlerle gerçekleşen ani ölüm sonrasında erken dönemde uygulanacak temel yaşam desteği yaşam kurtarıcı etkiye sahip bir tıbbi girişimdir. Bu yöntemin zamanında ve doğru şekilde uygulanması kritik önemdedir. Bu nedenle her öğrencinin, bu beceriyi ustalık derecesinde uygulayana kadar tekrarlayabileceği, erişkin, çocuk ve bebek maketler laboratuarda bulunmaktadır. 

Kan almak, ilaç, serum vb uygulamak için intravenöz girişim kritik önemde bir tıbbi yöntemdir. Bu amaçla yine erişkin, çocuk, bebek tipi maketler öğrenci eğitiminde kullanılmak üzere temin edilmiştir. Yine intraarteryel, intramuskuler, intradermal ve subkutan enjeksiyon maketleri laboratuarda mevcuttur. 

İntratrakeal entubasyon uygulaması için erişkin, çocuk ve bebek maketleri mevcuttur. 

Nazogastrik sonda, idrar sondası uygulama maketleri, tansiyon arteryel ölçüm maketi cerrahi dikiş için kol ve bacak maketleri, tüm gerekli ekipman ve sarf malzemeleriyle birlikte öğrencilerimizin eğitimi için hazırlanmıştır. 

Laboratuvarımız “Önce zarar verme!” temel ilkesi doğrultusunda tüm dokümantasyonu tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. 

Cihaz Cinsi

Adedi

Arteriyal ve Venöz Eğitim Modeli (Eğitim ve Araştırma)

2

Bacak Sütür Maketi (Eğitim ve Araştırma)

3

Bebek Entübasyon Mankeni (Eğitim ve Araştırma)

3

Cerrahi Küvet

3

Cerrahi Makas

3

Çocuk CPR Mankeni (Eğitim ve Araştırma)

3

Çocuk Entübasyon Mankeni (Eğitim ve Araştırma)

3

Enjeksiyon Bebek Kol Modeli (Eğitim ve Araştırma)

3

Enjeksiyon Çocuk Kol Modeli (Eğitim ve Araştırma)

3

Enjeksiyon Yetişkin Kol Modeli (Eğitim ve Araştırma)

3

Intradermal Enjeksiyon Maketi (Eğitim ve Araştırma)

3

Intramuscular Enjeksiyon Maketi (Eğitim ve Araştırma)

3

Intramuscular Enjeksiyon Pedi (Eğitim ve Araştırma)

3

Kan Basınç Ölçme Yetişkin Kol Maketi (Eğitim ve Araştırma)

3

Kan Basınç Ölçme Yetişkin Kol Maketi Hoparlörü (Eğitim ve Araştırma)

3

Kol Sütür Maketi (Eğitim ve Araştırma)

3

Laringoskop Seti

3

Magil Pens

3

NGT Uygulama Maketi (Eğitim ve Araştırma)

3

Penset Dişsiz

3

Portegü

3

Sonda Erkek Eğitim Maketi (Eğitim ve Araştırma)

3

Sonda Kadın Eğitim Maketi (Eğitim ve Araştırma)

3

Steteskop (Eğitim ve Araştırma)

3

Yenidoğan CPR Mankeni (Eğitim ve Araştırma)

4

Yetişkin Entübasyon Mankeni (Eğitim ve Araştırma)

3

Yetişkin Yarım CPR Mankeni (Eğitim ve Araştırma)

3

Dr.Öğr. Üyesi Ayhan ÖZŞAHİN

Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

CV Görüntüle Özgeçmiş Ayhan ÖZŞAHİN / (0216) 400 2222 : 3051