Elektronörofizyoloji Laboratuvarı

Elektronörofizyoloji Laboratuvarı

Beyin ve beyin hastalıkları dünyada en fazla araştırma konusu olan alanlardan biridir. Nörofizyolojik yöntemlerle beyindeki davranışsal ve bilişsel fonksiyonların analizinin yapılması, fonksiyonlardaki bozulma nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların belirlenmesi ise elektronörofizyoloji laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilir.

Üsküdar Üniversitesi birimlerimizden olan laboratuvarımızda Polisomnografi (PSG), Elektroensefalografi (EEG) ve Elektromiyografi cihazları ile çekim yapma, görsel uyarılma potansiyelleri ile beyin sapı uyarılma potansiyellerinin analizinin yapılması uzman hekimlerimiz denetiminde teknisyenlerimiz tarafından gerçekleştirilir.

Elektronörofizyoloji Laboratuvarı Donanımı

 • 38 kanal EEG-PSG sistemi
 • İki kanal desktop EMG/EP sistemi
 • EEG sistemi
 • EMG/EP sistemi

Üsküdar Üniversitesi elektronörofizyoloji laboratuvarı bünyesinde çekim hazırlık odası, monitorizasyon odası, nöropsikoloji test odası ve EEG analiz odası vardır.

Bilim insanları beyin araştırmaları yaparken multidisipliner çalışmalarını modern ve üstün teknolojiyle hazırlanmış elektronörofizyoloji laboratuvarında yürütebilir. İzole bir ortam sunan laboratuvarımızda beyin elektriksel aktivitesi yüksek hassasiyet ve doğrulukta ölçülebilir.

Laboratuvarımızda görsel işitsel EEG (Elektroensefalografi) çalışmalarına, araştırmalara, deri yanıt ölçümlerine yardımcı olacak donanım bulunmaktadır. Bunun yanı sıra elde edilen EEG kayıtlarının analiz edilmesini sağlayacak güncel EEG yazılım programları da vardır.

Elektronörofizyoloji Laboratuvarı Teknisyenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler

 • Ekip çalışmasına uygun olarak uzman hekim ile birlikte hasta ya da olgu hakkındaki verileri analiz edebilme, yorumlama ve sonuç üretebilme becerisine sahip olma
 • Elektronörofizyoloji alanındaki bütün uygulamaları tekniğine uygun koşullarda yapabilme
 • Polisomnografi (PSG), Elektromiyografi (RMG) ve Elektrosefalografi (EEG) cihazlarının en iyi şekilde bilinmesi ve kullanılması
 • EEG çekimleri sırasında cihazların konumu, bu cihazların dezenfeksiyonu, artefakların giderilmesi, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve tıbbi atıkların uzaklaştırılması konusunda yeterli donanımda olması
 • EEG çekimlerinde meydana gelen trasenin değerlendirilmesi ve artefakların tanınması, aktivasyon yöntemlerinin uygulanması sırasında (Göz açma kapama, hiperventilasyon, aralıklı ışık uyarımı) oluşabilecek epileptik odaklarının tanınması ve bu konuda hekimin bilgilendirilmesi
 • Hasta kabulü sırasında hastayla iyi bir iletişim kurulması, hastanın yapılacak işlemler konusunda bilgilendirilmesi alanında tecrübeli olma
 • EMG çekiminde duysal ve motor ileti çalışmalarındaki referans aralıkları ile patolojik değerlerin biliniyor olması
 • Elektronörofizyoloji laboratuvarı bünyesinde yapılacak PSG, EEG, EMG işlemleri sırasında kullanılacak ring elektrodu, kayıt elektrodu, toprak elektrot, stimülatör, kap elektrodu gibi tüm malzemelerin kullanımı hakkında olduğu kadar, bunların bakımı hakkında da bilgi sahibi olunması
 • BAEP, SEP, VEP (Uyarılmış Potansiyeller) gibi nörolojik hastada teşhise yardımcı olacak değerleri kavramış olmak, bunların uygulama becerisini edinmiş olmak
 • Elektronörofizyoloji laboratuvarı teknisyenleri bunların dışında hasta ve çalışan hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmalıdır.

Cihaz Cinsi

Adedi

EEG Cihazı (Eğitim ve Araştırma)

1

VEP monitörü

1

Muayene Masası

1

Taşıma Arabası

1

EMG Cihazı (Eğitim ve Araştırma)

1

Stimulatör (Eğitim ve Araştırma)

1

Dr.Öğr. Üyesi Öznur Özge ÖZCAN

SHMYO / Fizyoterapi / Elektronörofizyoloji - Program Başkanı

CV Görüntüle Özgeçmiş Öznur Özge ÖZCAN / (0216) 400 2222