Hakkımızda - Neden Biz?

 • Psikoloji ve Davranışsal Sağlık Bilimlerine ilgi duyan öğrenciler için klinik ve uygulama imkânlarında alternatifsiz oluşumuz.
 • Biyomühendislikte beyin pili üretiminin, beyin uyarım laboratuvarının, nörogörüntüleme laboratuvarının varlığı ve sağlık fiziği gibi konularda uygulama ve klinik imkânlarda alternatifsiz oluşumuz.
 • Bilgisayar Mühendisliği alanında; sağlık bilişimi, geleceğin bilişimi olan beyin bilgisayar arayüzü (BCI) ve yapay zekâ çalışmaları için gerekli klinik altyapısında alternatifsiz oluşumuz.
 • Kullanıcı dostu "User Friendly" yazılım gelişimini hedefleyen "Yazılım Psikolojisi" eğitimi verecek olmamız.
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Gelişim Bölümleri için saha tecrübesi sağlayacak bilgiye ve tecrübeye sahip insan kaynağımızın olması.
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programları için nöropsikiyatri alanında klinik pratik sağlayacak alt yapımızın varlığı.
 • Sağlık Yönetimi programında "İş Zekâsı" konseptinin uygulanması.
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik dallarında "Davranış Genetiği" çalışmak isteyenler için alternatifsiz oluşumuz.
 • Öğrencilerimize Çift Anadal ve Yandal yapma olanağı sağlamamız.
 • Çocuk-Ergen ruh sağlığı, aile danışmanlığı, zihin eğitimi konularında oldukça tecrübeli olmamız.
 • Öğrencilere sağladığımız burs çeşitliliği.
 • Psikoloji, Felsefe, Sağlık, Genetik ve Mühendislik Bilimlerinde multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi.

4 Temel İlkemiz

 • Eleştirilebilirlik
 • Özgürlükçülük
 • Çoğulculuk
 • Katılımcılık

Neden Tematik Üniversite?

Pozitif bilimler ve sosyal bilimlerin ortak bir zeminde bilimsel etkinlikler yapması, 21. yüzyılın en önemli gelişmesi olmuştur. Davranış bilimleri başlığı altında "Gerçekleri Arayan" pozitif bilimlerle, "İyi, Güzel ve Doğruyu Arayan" sosyal bilimlerin birlikte disiplin oluşturması özellikle ABD'de yeni bilimsel trenddir.

Toplumsal olayları ve insan davranışını, kriminal ve terörist davranışları anlamaya çalışan akademik yapılar gittikçe artmaktadır.

Bu konuda eğitim veren bazı Yüksek Öğretim Kuruluşları:

The College of Social and Behavioral Sciences
www.sbs.arizona.edu 

Instıtute of Behavioral Science (IBS)
www.colorado.edu/Ib

California Board of Behavioral Sciences 
www.bbs.ca.gov

FBI Academy
www.fbi.gov