Tasarım Atölyesi

Tasarım Atölyesi 28.12.2021 tarihi itibariyle faaliyet geçmiştir. Tasarım Atölyesi’nde fakültedeki ders içeriklerine yardımcı olma niteliğinde tasarım çalışmaları gerçekleştirilmekte, fakültedeki derslere yardımcı olma kapsamında tasarım çalışmaları desteklenmekte, çeşitli yarışmalara öğrencilerin çalışma hazırlama faaliyetleri yürütülmekte ve sergi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İlaveten Tasarım Atölyesi kapsamında çeşitli kurumlarla iş birliği çalışmaları yürütülmekte, bu çalışmalarda bölüm öğrencilerimiz gerçekleştirilen faaliyetleri takip etmekte ve yapılan çalışmalara uygulama olarak katkı sağlamakta, alanı deneyimleme, uygulama imkânı bulmaktadır. Bu yönüyle de bölüm kendisi dışındaki kurumlara da fayda sağlamakta, değer üretmektedir.  

Envanter eklenmemiş.
Galeri eklenmemiş.
Arş.Gör. Simge KIRTEKE

İF / Görsel İletişim Tasarımı

CV Görüntüle Özgeçmiş Simge KIRTEKE / (0216) 400 2222 : 4111