YAZAMER (Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Müdürün Mesajı

Günümüz bilgi toplumunda, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte sosyal ve ekonomik değişimler de yaşanmakta ve insan hayatını kolaylaştırabilecek pek çok teknolojik ürün veya uygulama ortaya çıkmakta, üretilmektedir. Bununla birlikte, veri toplama yöntemlerinin gelişmesi hem toplanan verinin çözünürlüğünü hem de veri toplama sıklığını artmasını dolayısıyla toplanan verinin yoğunluğunu artırmaktadır. Elde edilen yoğun verinin işlenmesi, işleme sonunda verinin yorumlanması başta sağlık, sanayi ve eğitim olmak üzere maliyet, zaman ve kaynak verimliliğini esas alan sektörlerde oldukça önem arz etmektedir. Genel itibarıyla akıllı sistemler olarak ifade edilen ve sanayide mevcut koşullara göre optimum karar verme becerisine sahip yazılımları üretilmesi, bu yazılımların sanayi iş birlikleri ile ülkemize katma değer üretecek ürünler olarak yaygınlaştırılması öncelikle AR-GE ihtiyacı olan ve düşük-orta sınıf teknoloji kullanan sanayi sektörü için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Benzer şekilde sağlık bilişimi alanında da görüntüleme yöntemleri ile toplanan veri üzerinden hastalık sınıflandırması, tedavi sonucu öngörme ve tüm bu veri girme, analiz ve yorumlama süreçlerini bünyesinde barındıracak olan beyin bilgisayar arayüzü (BBA) yazılımları yakın gelecekte yaygın olarak kullanılacak uygulamalar olarak karşımıza çıkacaktır.

YAZAMER’in öncelikli amacı; sürekli yenilenen ve hızlanan veri toplama, veri analiz, kontrol sistemleri ve optimizasyon algoritmalarını kullanarak öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan teknolojik atılımı gerçekleştirebilecek ve yüksek katma değerli ürün geliştirme sürecine katkıda bulunmaktır. Merkez, teorik ve teknik bilgiyi kişi ve kurumlarla paylaşmanın yanında elde edilecek fiziksel ve sanal (yazılım) ürünlerini toplum ve ekonomi yararına sunmak, ilgili süreçleri yaygınlaştırma ve geniş bir ulusal tabana yayma, bilimsel, ekonomik ve akademik gelişme sürecine katkıda bulunma hedefindedir. YAZAMER, bireysel ve kurumsal eğitimler, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, sözleşmeli seminerler, kurumlar arası koordinasyon (Bakanlıklar, Yerel Yönetimler vb.) gibi süreçler ile tüm etkinliklerini gerçekleştirerek, üniversitemizin her alandaki deneyimli eğitim kadrosunu, gelen talepler doğrultusunda yönlendirmeyi, akıllı sistemler ve yapay zekâ alanında talepte bulunan kurum veya akademisyenlerin ürün elde etme ve gelişme süreçlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Akademik birikimin katma değer ortaya koyabilecek ticari bir ürüne dönüşmesi ülke ekonomisine ve akademik gelişime katkıda bulunması, bilginin geniş bir tabana yayılması ve iş birliği süreçleri ile disiplinler arası çalışmalar yapılması, proje geliştirilmesi ve öğrencilerin de bu projelerde görev alarak istihdam olanakları ortaya çıkarılması merkezin temel misyonudur. Merkez amaçları doğrultusunda her yeni gün değişen ve gelişen bilimsel araştırmaları takip eden ve bu alanda geleceğe ışık tutacak çalışmaların içinde bulunmak isteyen bilim insanı ve gelecekteki adaylarını inovasyonda öncü olmak için birlikte çalışmak üzere davet ediyoruz.

Prof. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

YAZAMER Müdürü