Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi Duyurular » Tümünü Listele

28 KAS 2022

DUYURU

Sevgili Öğrenciler 1. SINIFLAR İÇİN30 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacak olan Diş Morfolojisi ve Fizyolojisi (TEORİ9 dersi iptal edilmiş olup telafisi 06 Aralık 2022 Salı tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında 510 nolu sınıfta önceki derse eklenerek yapılacaktır.06 Aralık 2022 Salı günü 11.30-12.30 arasındaki Estetik Yapılandırma ve Form I (Teori) dersi 12.30-13.30 saatleri arasına alınmıştır.2. SINIFLAR İÇİN30 Kasım 2022 Çarşamba günü 14.30-17.30 de yapılan Estetik Yapılandırma ve Form III dersi iki gruba bölünerek 13.30-15.30 arasında (A GRUBU) 15.30-17.30 arasında (B GRUBU) yapılacaktır.02 Aralık 2022 Cuma günü Estetik Yapılandırma ve Form III (UYGULAMA) 8.30-12.30 arasındaki ders iptal edilmiştir.

25 KAS 2022

MÜZİKLE TEDAVİ

Sevgili Öğrenciler07 Aralık 2022 Çarşamba günü 14.30-16.30 saatleri arasında yapılacak olan Üniversite Kültürü I dersinin günü ve saatti değiştirilmiştir.09 Aralık 2022 Cuma günü 15.30-17.30 saatleri arasında Diş Hekimliği Tarihi ve Üniversite Kültürü I dersleri birlikte İbni Sina Oditoryumunda yapılacaktır. 09 Aralık 2022 Cuma günü 16.30-17.30 saatleri arasında yapılacak olan Maddeler Bilgisi dersi, 07 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.30-15.30 saatleri arasında 510 nolu sınıfta yapılacaktır.MÜZİKLE TEDAVİ ÖZET.pdfNevcivan Özel CV-2.pdf

08 KAS 2022

1. sınıf ve 2. sınıflar için güncel haftalık ders programı

2022.11.07_2. SINIF (12 HAFTA).xlsx2022.11.04_1. SINIF (12 HAFTA).xlsx


“İyi İnsan olmak, iyi hekim olmak, mutlu olmak”

2021-2022 akademik yılında eğitime başlayacak olan Diş Hekimliği Fakültesi, mutluluk odaklı eğitimi, özgün bakış açısı, yaklaşımları ve eğitim programları ile Diş Hekimliği mesleğinin klasik tarifine yeni boyutlar katmayı hedeflemektedir. Üsküdar Üniversitesi’nin zengin birikiminin desteğinde “İyi İnsan olmak, iyi hekim olmak, mutlu olmak” arasındaki dengeyi oluşturacak olan Diş Hekimliği Fakültesi, çağdaş diş hekimleri değil, geleceğin diş hekimlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.


“Çağı Yaşamak, Geleceği Kurmak”

* Diş Hekimliğinde Bilişim ve Robotik Sistemler: Sanal Bilişim Sistemleri ve Robotik Sistemlerin değer, veri, iş ve ürün üretmedeki yeteneklerinin vardığı nokta bu sistemleri bütün bilim dallarının en önemli paydaşlarından birisi haline getirmiştir. Bu ivme ile diş hekimliğinde üretilen ürün ve hizmetlerin büyük bir kısmı CAD destekli uygulamalar ile robotik sistemler tarafından gerçekleştirilecektir.
Bu nedenle diş hekimleri, bilgisayar programı yazılımından, CAD uygulamaları ve CAM üretimlerine uzanan sanal sürecin, bilimsel ve bilişsel akışını bilmek durumundadır. Çok yakın bir zamanda bu sistemlerin arkasındaki araştırmacı/üretici ekipler, diş hekimliğinin gerçek mentorları olacaktır.  Geleceğin diş hekimlerini yetiştirebilmek için, günümüzde diş hekimliği eğitiminin en önemli disiplinlerinden birisi, Diş Hekimliğinde Bilişim ve Robotik Sistemler olmak durumdadır.

* Sanat Temelli Diş Hekimliği Eğitimi : Diş hekimliği, görsel hafıza, estetik sezgi ve motor yetenek gibi temel sanat formasyonunun en önemli ögelerini içinde barındıran bir meslek disiplinidir. Buna rağmen diş hekimliği eğitim programlarında bu formasyonu kazandırmaya yönelik bağımsız bir eğitim yaklaşımı mevcut değildir. Diş hekimi adayları, konunun uzmanı olmayan öğretim elemanları tarafından verilen bölük pörçük bilgiler ile ve öğrencinin deneme yanılma yoluyla bireysel çabası ile yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Diş hekimliği eğitiminde, estetik sezgi ve plastik yetenek mutlaka temel güzel sanatlar eğitimi yöntemleri içinde ve uzmanları tarafından, bütüncül bir ders disiplini içinde verilmelidir. Bu dersin içeriği ve konu başlıkları resim ve heykel eğitimi, anatomi, antropoloji ve sefalometri disiplinleri tarafından ortaklaşa belirlenmelidir.

* Tıp Temelli Diş Hekimliği eğitimi: Diş hekimliği eğitiminde Temel Tıp Eğitimi sınırlı bir ölçüde verilmektedir. Hizmet İçeriğinin zenginleşmesi, sınırlarının genişlemesi ve girişimsel yöntemlerin gittikçe daha çok kullanılır olması ile bu sınırlandırılmış tıp eğitimini yetersiz kılmaktadır. Yakın gelecekte bu yetersizlik daha da dramatik bir hal alacak ve diş hekiminin yetki ve sorumlulukları ile ilgili tartışmaları beraberinde getirecektir.
Diş Hekimliği Fakültesi Haberler » Tümünü Listele

Diş Hekimliği Fakültesi Akademisyen Videoları » Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!