Facebook Pixel Code
 

İLİMER (İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Nazife Güngör (Merkez Müdürü)
Prof. Dr. Sevil Atasoy
Prof. Dr. Ahmet Konrot
Doç. Dr. Barış Bulunmaz
Doç. Dr. Üyesi Özgül Dağlı

Merkez Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Prof. Dr. Özden Cankaya 
Prof. Dr. Suat Gezgin 
Prof. Dr. Suat Anar
Prof. Dr. Aysel Aziz