Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

ÜSEM (Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar


Yönetim Kurulu

  • Prof. Dr. Sevil ATASOY
  • Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Esin TÜMER
  • Selçuk UYSALER
  • Emine DÖNMEZ

Danışma Kurulu

  • Prof. Dr. Nevzat TARHAN
  • Prof. Dr. Sevil ATASOY
  • Prof. Dr. Muhsin KONUK
  • Prof. Dr. Mehmet ZELKA
  • Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN