ÜSEM (Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ (Müdür)

Prof. Dr. Gökben HIZLI SAYAR

Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar ÖZKAN

Danışma Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR

Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI