ÜSEM (Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

Yönetim Kurulu

  • Prof. Dr. Sevil ATASOY
  • Dr. Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ
  • Dr. Öğr. Üyesi Esin TÜMER
  • Selçuk UYSALER
  • Emine DÖNMEZ

Danışma Kurulu

  • Prof. Dr. Nevzat TARHAN
  • Prof. Dr. Sevil ATASOY
  • Prof. Dr. Muhsin KONUK
  • Prof. Dr. Mehmet ZELKA
  • Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN