Facebook Pixel Code

Satınalma ve İdari İşler Hakkında

İdari İşler Direktörlüğü; üniversite içindeki tüm ulaşım, yemek, temizlik, güvenlik hizmetlerinin ve teknik bakım-onarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar.

Bu birimleri üniversite içindeki yaşam kalitesini artıracak şekilde organize eder.

Satınalma ve İdari İşler