Fonetik Laboratuvarı

Fonetik Laboratuvarı

Fonetik (Sesbilimi) laboratuvarı, Üsküdar Üniversitesi Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ÜSESKOM)  bulunduğu binada yer almaktadır. Bu laboratuvar, insan konuşmasının akustik ve fizyolojik özelliklerini değişik cihazlar aracılığı ile incelenebilmesine olanak sağlamaktadır. Üç temel amaca hizmet etmekte olan laboratuvar, en yeni teknolojilere sahip olarak yapılandırılmıştır.

Laboratuvarın üç temel amacı/işlevi bulunmaktadır:

  1. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilere, sorumlu öğretim üyelerinin gözetiminde ve denetiminde bireysel ya da grup halinde deneysel çalışmalar yapmak; laboratuvar olanaklarından dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması, terapisi ve sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde nasıl yararlanabileceklerini öğretmek.
  2. Toplum yararına uygun olarak, Dil ve Konuşma Terapisi Kliniğine başvuran vakalardan gerekli görülenlerin inceleme, değerlendirme, terapi süreçlerinde objektif yöntemlerle yönlendirilmelerini sağlamak.
  3. Ulusal ve uluslararası platformlarda yayın yapmak amacıyla temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek.

Cihaz Cinsi

Adedi

KAY PENTAX Marka CSL 4500 Model Komputerize Konuşma Laboratuvarı

1

KAY PENTAX Marka 6600 Model Phonatory Aerodynamic System

1

KAY PENTAX Marka Nasometer II 6450

1

KAY PENTAX Marka 6103 Model Elektroglotograf Cihazı

1

KAY PENTAX Marka 5138 Model Real Time EEG Anaysis

1

KAY PENTAX Marka 3506 Model Auditory Feedback Tools

1

KAY PENTAX Marka 5167-B Model Voice Games Program

1

KAY PENTAX Marka 5141 Model Motor Speech Profile Program

1

KAY PENTAX Marka 5105 Model Multi Dimensional Voice Program

1

KAY PENTAX Marka 5121 Model Real Time Pitch

1

KAY PENTAX Marka 5129 Model Real Time Spectogram

1

KAY PENTAX Marka 5127 Model Sona Match Program

1

KAY PENTAX Marka 4326 Model Voice Range Profile

1

KAY PENTAX Marka 5109 Model ADSV

1

KAY PENTAX Marka 4337 Model Disordered Voice Database

1

KAY PENTAX Marka 4333 Model Palatometer Database

1

KAY PENTAX Marka 4332 Model Phonetic Database

1

KAY PENTAX Marka 5150 Model Video Phonetics Program and Database

1

C05 HEAD END NECK MUSCULARE ANATOMİK MANKEN

1

G20 FUNCTİONAL LARYNX, 2,5 TİMESFULL SİZE ANATOMİK MANKEN

1

C22 SİNİR SİSTEM PARÇALARI İLE ANATOMİK BEYİN

1

Prof.Dr. Ahmet KONROT

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı / ÜSESKOM Müdürü

CV Görüntüle Özgeçmiş Ahmet KONROT / (0216) 400 22 22 : 4100