PAMER (Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU: 

1. Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA (Md.) 
2. Prof. Dr. Abulfaz SÜLEYMANOV
3. Dr. Öğr. Üyesi Sait OCAKLI
4. Dr. Öğr. Üyesi Uygar AYDEMİR
5. Arş. Gör. Cemal Cem ANARAT

DANIŞMA KURULU: 

1. Prof. Dr. Nevzat TARHAN
2. Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
3. Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR
4. Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL
5. Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur KURTOĞLU