PAMER (Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU: 

1. Dr. Öğr. Üyesi Kazım DALKIRAN (Md.)
2. Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA 
3. Dr. Öğr. Üyesi Sait OCAKLI
4. Dr. Öğr. Üyesi Uygar AYDEMİR
5. Arş. Gör. Buğra Can BAYÇİFCİ

DANIŞMA KURULU: 

1. Prof. Dr. Nevzat TARHAN
2. Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
3. Prof. Dr. Havva KÖK ARSLAN
4. Prof. Dr. Barış ERDOĞAN
5. Doç. Dr. İbrahim KARATAŞ 
6. Dr. Öğr. Erhan BEKTAŞ