Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

ENMER (Engelsiz Yaşam Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar


YÖNETİM KURULU:

Öğr. Gör. Gönül KİL (Müdür)

Prof. Dr. Mehmet ZELKA
Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Muhsin KONUK