Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı


Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı, Merkez A Blok -1. katta bulunan bir laboratuvardır.

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı Kullanım Amaçları

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarında öğrencilerimiz, bölüm derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak kullanma olanağına sahip olurlar. Lisans öğrencileri dışında, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimizin de tez çalışmalarında, projelerinde ve araştırmalarında öğretim elemanları ile birlikte çalıştıkları bir laboratuvar niteliğindedir.

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarında Verilmekte Olan Dersler

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik, Adli Bilimler gibi çeşitli bölümlerde öğrenim gören öğrencilerimizin, Genel Biyoloji, Genetik, Rekombinant DNA Teknolojisi gibi derslerinin uygulamaları bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Envanter eklenmemiş.
Galeri eklenmemiş.
Sorumlu eklenmemiş.