Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı


Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı, Merkez A Blok -1. katta bulunan bir laboratuvardır.

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı Kullanım Amaçları

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarında öğrencilerimiz, bölüm derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak kullanma olanağına sahip olurlar. Lisans öğrencileri dışında, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimizin de tez çalışmalarında, projelerinde ve araştırmalarında öğretim elemanları ile birlikte çalıştıkları bir laboratuvar niteliğindedir.

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarında Verilmekte Olan Dersler

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik, Adli Bilimler gibi çeşitli bölümlerde öğrenim gören öğrencilerimizin, Genel Biyoloji, Genetik, Rekombinant DNA Teknolojisi gibi derslerinin uygulamaları bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Mikroskop

48

Güç Kaynağı (Dikey Elektroforez)

1

Mikro Pipet

3

Homojenizatör

1

Hassas Terazi

1

-20/+4 Buzdolabı-Derin Dondurucu

1

Dikey Elektroforez

1

Nanodrop Cihazı

1

PH Metre

1

Manyetik Karıştırıcı (Isıtmalı)

1

Blot Görüntüleme Cihazı

1

Seda KUŞOĞLU Seda KUŞOĞLU CV
MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik
Arş. Gör. Seda KUŞOĞLU, 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Beyoğlu Anadolu Lisesinden 2010 yılında mezun olmuş ve 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü bitirmiştir.  2014  yılında İstanbul ... [ » ]
Seda KUŞOĞLU / (0216) 400 22 22 - : 2429