Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı, Merkez A Blok -1. katta bulunan bir laboratuvardır.

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı Kullanım Amaçları

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarında öğrencilerimiz, bölüm derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak kullanma olanağına sahip olurlar. Lisans öğrencileri dışında, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimizin de tez çalışmalarında, projelerinde ve araştırmalarında öğretim elemanları ile birlikte çalıştıkları bir laboratuvar niteliğindedir.

Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarında Verilmekte Olan Dersler

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik, Adli Bilimler gibi çeşitli bölümlerde öğrenim gören öğrencilerimizin, Genel Biyoloji, Genetik, Rekombinant DNA Teknolojisi gibi derslerinin uygulamaları bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Mikroskop

48

Güç Kaynağı (Dikey Elektroforez)

1

Mikro Pipet

3

Homojenizatör

1

Hassas Terazi

1

-20/+4 Buzdolabı-Derin Dondurucu

1

Dikey Elektroforez

1

Nanodrop Cihazı

1

PH Metre

1

Manyetik Karıştırıcı (Isıtmalı)

1

Blot Görüntüleme Cihazı

1

Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem SEZER ZHMUROV

MDBF / Bölüm Başkanı Yardımcısı - Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

CV Görüntüle Özgeçmiş Çiğdem SEZER ZHMUROV / (0216) 400 2222 : 2494
Arş.Gör. Seda KUŞOĞLU GÜLTEKİN

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

CV Görüntüle Özgeçmiş Seda KUŞOĞLU GÜLTEKİN / (0216) 400 22 22 : 2429