PROMER (İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi)-Müdürün Mesajı

Günümüzde mikroorganizmalardan elde edilen ürünlerin ve enzimlerin kullanıldığı endüstriyel alanların oldukça artması ve ürünlerin ekonomik değerinin çok yüksek olması bu alandaki çalışmaların gün geçtikçe önem kazanmasını da beraberinde getirmiştir. Mikrobiyal orijinli enzimler ve ürünler, ilaç, gıda, yem, içecek, deterjan, deri işleme ve kâğıt/kâğıt hamuru gibi çeşitli endüstriyel sektörlerde, atık yönetiminde ve dolayısıyla yeşil çevrenin gelişmesinde önemli potansiyele sahip olmasının yanı sıra, tıptaki uygulamalarda da endüstride olduğu kadar geniş ve hızla büyüyerek çeşitli tanı yöntemlerinde ve terapötik ilaçlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Ülkemizin endüstride dışa bağımlılığını gidermeye yönelik olarak PROMER (Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi);

  • Yeni kaynakların araştırılması,
  • Yeni teknolojilerin üretilmesi,
  • AR-GE ve yenilikçi uygulamaların oluşturulması,
  • Endüstriyel üretim sektörüne katkı sağlanması,
  • Sektör için nitelikli personel yetiştirilmesi,
  • Eğitim programlarının düzenlenmesi,
  • Yapılan çalışmalara öğrencilerin de dâhil edilerek akademik geri-beslemeyi sağlamak ve
  • Üniversite-Sanayi iş birliğine öncülük etmeyi amaçlayan Üsküdar Üniversitesi bünyesinde inovasyon alanında öncü olmaya aday olarak çalışmalar yapan ve bu amaçlarla İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile kurulan bir merkezdir.  

Merkez amaçları doğrultusunda her yeni gün değişen ve gelişen bilimsel araştırmaları takip eden ve bu alanda geleceğe ışık tutacak çalışmaların içinde bulunmak isteyen bilim insanı ve gelecekteki adaylarını inovasyonda öncü olmak için birlikte çalışmak üzere davet ediyoruz.

Prof. Dr. Tunç ÇATAL

PROMER Müdürü