İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı

İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı

Acil ve kritik hastalık durumlarında çabuk ve doğru karar verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta/ yaralının durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulamak çok önemlidir. Tüm bunların yapılabilmesi için iyi eğitim almış “PARAMEDİK” çalışanlarına ihtiyaç vardır.

İlk ve Acil Yardım programının amacı; bedence sağlıklı ve güçlü olan, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, iletişim becerisi yüksek, olay yerini ve hasta/yaralıları inceleyerek durumuna göre acil tedavi tekniklerini uygulayan, ambulans sürücülüğü de yapabilecek nitelikli tekniker yetiştirmektir.

İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarının Amacı

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı’nda öğrencilere; acil durumlarda uygulanacak hasta güvenliğini sağlama, yaşam bulgularının kontrolü, parenteral girişimde bulunma, kardiyo pulmoner resusitasyon uygulama, hasta ve yaralıyı uygun yöntemler ile taşıma vb. konular öğretilmekte, müdahale ekipmanının kullanımı, vaka çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarda ayrıca diğer programlarda eğitimi verilen ilk yardım dersleri yapılmakta, maket, sedye gibi malzemeler kullanılarak Temel Yaşam Desteği, Koma Pozisyonu verilmesi, Şok Pozisyonu verilmesi, hasta/yaralı taşıma yöntemleri öğretilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı Donanımı

 • Portatif Aspiratör
 • Defibrilatör
 • Yarım Boy Yetişkin CPR Eğitim Mankeni
 • Tam Boy Çocuk CPR Eğitim Manken
 • Tam Boy Bebek CPR Eğitim Mankeni
 • IV Kol Enjeksiyon Eğitim Mankeni
 • Katlanabilir Ambulans Sedyesi
 • Hasta Başı Monitör
 • Laringaskop Setleri
 • Entübasyon Maketi
 • Omurga Tahtası
 • Kombinasyon Sedye
 • Kaşık Sedye
 • Tansiyon Aletleri ve Steteskoplar

Belirtilen demirbaş malzemelere ek olarak sarf malzemeler bulunmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Müdahale Teknisyenlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma ile ilgili temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir.

Ambulansı acil çağrı ve hasta nakiller için hazırlama becerisine ve bilgisine sahiptir.

Olay yerini değerlendirir ve hastane öncesi acil hasta bakımının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.

Ön tanı ve hastane öncesi acil tedavi için gereken mesleksel becerileri uygular.

Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir.

Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alır.

İlk ve Acil Yardım alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.

İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı 37 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Kombinasyon Sedye

1

Vakum Sedye

1

Faraş Sedye

1

Sırt Tahtası (Baş Sabitleyici ile birlikte) (Pediyatrik (Kısa), Erişkin (Uzun))

1er adet

Asgari 6 Değişik Parçalı Şişme Atel Seti

1

KED Kurtarma Yeleği

1

Portatif Aspiratör

1

Defibrilatör

1

Canlandırma Ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz)

1

Acil doğum seti

2

Yanık seti

2

Temel tıbbi malzeme çantası

2

Yetişkin CPR maketi

1

Çocuk CPR maketi

1

Bebek CPR maketi

1

CPR tahtası

1

Yetişkin entübasyon maketi

1

Çocuk entübasyon maketi

1

Acil arabası

1

Pansuman arabası

1

İnsan anatomi maketi

1

Monitör

1

Sarf malzeme (farklı boyut ve sayılarda enjektör, serum seti, serum, anjiyoket, spanç, glukometre, cerrahi önlük, foley sonda, aspirasyon sondası, nazogastrik sonda, steril eldiven, disposible eldiven vb)

Öğr.Gör. Ayşe BAĞLI

SHMYO / İlk ve Acil Yardım - Program Başkanı

CV Görüntüle Özgeçmiş Ayşe BAĞLI / (0216) 400 2222 : 5113