Laboratuvarlar ve ARGE Merkezleri

İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı

İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı

İlk ve Acil Yardım programı bedence sağlıklı ve güçlü olan, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, iletişim becerisi yüksek, olay yerini ve hasta/yaralıları inceleyerek durumuna göre acil tedavi tekniklerini uygulayan, ambulans sürücülüğü de yapabilecek nitelikli tekniker yetiştirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı’nda öğrencilere; acil durumlarda uygulanacak hasta güvenliğini sağlama, yaşam bulgularının kontrolü, parenteral girişimde bulunma, kardiyo pulmoner resusitasyon uygulama, hasta ve yaralıyı uygun yöntemler ile taşıma vb. konular öğretilmekte, müdahale ekipmanının kullanımı, vaka çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarda ayrıca diğer programlarda eğitimi verilen ilk yardım dersleri yapılmakta, maket, sedye gibi malzemeler kullanılarak Temel Yaşam Desteği, Koma Pozisyonu verilmesi, Şok Pozisyonu verilmesi, hasta/yaralı taşıma yöntemleri öğretilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı 37 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Kombinasyon Sedye

1

Vakum Sedye

1

Faraş Sedye

1

Sırt Tahtası (Baş Sabitleyici ile birlikte) (Pediyatrik (Kısa), Erişkin (Uzun))

1er adet

Asgari 6 Değişik Parçalı Şişme Atel Seti

1

KED Kurtarma Yeleği

1

Portatif Aspiratör

1

Defibrilatör

1

Canlandırma Ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz)

1

Acil doğum seti

2

Yanık seti

2

Temel tıbbi malzeme çantası

2

Yetişkin CPR maketi

1

Çocuk CPR maketi

1

Bebek CPR maketi

1

CPR tahtası

1

Yetişkin entübasyon maketi

1

Çocuk entübasyon maketi

1

Acil arabası

1

Pansuman arabası

1

İnsan anatomi maketi

1

Monitör

1

Sarf malzeme (farklı boyut ve sayılarda enjektör, serum seti, serum, anjiyoket, spanç, glukometre, cerrahi önlük, foley sonda, aspirasyon sondası, nazogastrik sonda, steril eldiven, disposible eldiven vb)

Duygu DENİZ Duygu DENİZ CV
SHMYO / İlk ve Acil Yardım
Duygu Deniz 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Şişli Lisesi Yabancı Dil Ağırlıklı Fen Bilimleri bölümünde tamamladı. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun oldu. 2011-2015 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Eği ... [ » ]
Duygu DENİZ / (0216) 400 2222 - : 5120
Handan BAYRAM Handan BAYRAM CV
SHMYO / Ameliyathane Hizmetleri / İlk ve Acil Yardım- Program Başkanı
Öğr. Gör. Handan Bayram, 1989 yılında Mardin’ de doğdu. 2006 yılında Naci Şensoy Lisesi (Y.D.A)’ nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu 2011 yılında bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi ... [ » ]
Handan BAYRAM / (0216) 400 22 22 - : 5044