Klinik Nörobilim Laboratuvarı

Klinik Nörobilim, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların temelleri ve oluş mekanizmaları ile ilgilenir. Bu nedenle temel nörobilimden, sağlık durumundan çok hastalık durumunda sinir sisteminin nasıl çalıştığıyla ilgilenmesi nedeniyle ayrılır. Son yıllarda dünyada klinik nörobilim alanında oldukça fazla çalışma yapılmakta ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda sinir sistemini etkileyen hastalıkların 
oluş mekanizmaları aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Ancak bir çok sinir sistemi hastalığının nedeni henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu nedenle klinik nörobilim alanı halen çalışma yapmaya oldukça 
müsait bir alandır.
Klinik Nörobilim Laboratuvarımız şu an için dünyadaki diğer laboratuvarla karşılaştırılabilecek çağdaş teknik donanıma sahiptir. Laboratuvarımızda fonksiyonel nörogörüntüleme, transkranyal manyetik ve direkt uyarı, uyku tıbbı ve elektronörofizyoloji (EEG, EMG) alanlarında çalışmalar sürmektedir. Temel araştırma alanları Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri, dil ve bellek fonksiyonları, şizofreni, duygu durum bozuklukları, madde bağımlılığı, dikkat eksiliği ve hiperaktivite, depresyon ve obsesif kompulsif bozukluktur.

Klinik Nörobilim Laboratuvarı 400 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

SCAN LT 32 Kanal EEG cihazı

4

Magstim transkraniyel manyetik uyarım cihazı

4

Neurocon Transkraniyel direkt akım uyarım cihazı

4

1.5 Tesla Philips Achieva  MRI cihazı

1

fMRI çalışmaları için MRI uyumlu görsel, işitsel uyarım ekipmanlar

Philips Respironics Uyku EEG (PSG) 32 Kanal kayıt cihazı

2

sORP device (fMRI tetik cihazı)

Metronic Keypoint EMG cihazı

1

Prof.Dr. Barış METİN

Tıp Fakültesi - Nöroloji Anabilim Dalı / SHMYO / Elektronörofizyoloji / İTBF / Psikoloji / SBE / Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı

CV Görüntüle Özgeçmiş Barış METİN / (0216) 400 22 22 : 2328