Mezuniyet, Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi, Onur-Yüksek Onur Belgesi İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

 • Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki bütün dersleri, mezuniyet tezi ve stajını başarı ile tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan başarılı öğrenci mezun olmaya hak kazanır.
 • Öğrencinin mezuniyetine ilgili yönetim kurulu karar verir.
 • Yönetim kurulunun mezuniyet kararını öğrenci işleri birimine bildirilmesini takiben öğrencinin mezuniyet işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilir.
 • Mezuniyet işlemi yapılan öğrenciler e-devlet “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” üzerinden durumlarını kontrol edebilirler.

Diploma-Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri

 • Mezuniyet işlemi yapılan öğrenciler diplomaları hazırlanıncaya kadar e-devlet üzerinden geçici mezuniyet belgesi alabilirler.
 • Dönem sonu mezuniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerimizin diplomaları hazırlanır ve gerekli imzaların alınmasının ardından Sağlık Bakanlığı veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi gereken diplomalar tescil için gönderilir, tescil edilmesi gerekmeyen diplomalar teslim edilmeye hazır hale getirilir.
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi, öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda öğrencinin noter kanalıyla vekâlet verdiği vekillerine de verilebilir.
 • Diplomaları hazırlanıncaya kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından geçici mezuniyet belgesi alan öğrencilerimiz, geçici mezuniyet belgelerinin aslını diplomalarını alana kadar muhafaza etmeleri ve diploma almaya gelirken yanlarında getirerek iade etmeleri gerekmektedir.
 • Mezuniyet GANO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur belgesi almaya hak kazanır. Lisans veya ön lisans öğretiminin sonunda onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda olan öğrencilerin belgeleri diploması ile birlikte kendilerine teslim edilir.

İlişik Kesme İşlemi

 • Diploması veya geçici mezuniyet belgesi hazır olan öğrenciler öğrenci kimlik kartları ile öğrenci işlerine başvurarak ilişik kesme işlemlerini başlatırlar.
 • Mali İşler ve Kütüphane birimlerinden alınan imzalarla ilişik kesme işlemini tamamlayan öğrenciler ilişik kesme belgesini ve kimlik kartını öğrenci işlerine teslim ederek diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini teslim alabilirler.

Mezun Bilgi Sistemi sizlerin mezuniyet sonrası üniversitemiz ile olan iletişiminizin devam etmesi için oluşturulmuştur. Sistem üzerinden mezuniyet sonrası (Eğitim, iletişim, iş vb.) bilgilerinizi güncellemeniz üniversite olarak sizlere ulaşabilmemiz için önemlidir.

Yardımcı sağlık personeli (Hemşire, Sağlık Memuru vb.) diploma tescil sorgulama işlemleri için tıklayınız.

E-Devlete giriş yaparak Geçici Mezuniyet Belgenizi alabilirsiniz. Giriş yapmak için tıklayınız.

Diploma doğrulama işlemi için tıklayınız.

Diploma / Yan Dal Sertifikanızın hazırlık süreci ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.