Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Laboratuvarı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde okuyan öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalarla pekiştirmelerini sağlamak amacıyla, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Laboratuarı kurulmuştur. Uygulama ve beceri gerektiren her derste, konuyla ilgili uygulamalar, uzman öğretim elemanları eşliğinde mesleki derslerin içeriğine uygun olarak öğrencilere anlatılmaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Laboratuvarı Uygulamaları

Hasta ve hastalığa özel tedaviye yönelik özel değerlendirme teknikleri ile özel egzersiz ve rehabilitasyon programları, ısı-ışık-hidroterapi, elektroterapi ve manuel uygulama pratikleri, bu laboratuvarda deneyimletilerek öğretilmektedir. Bu laboratuvar, temel egzersiz ve manuel uygulamaların yanında kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, kardiyopulmoner sistem hastalığına sahip bireylere yönelik rehabilitasyon içeriklerini güncel bilgiler ışığında, konusunda uzmanlaşmış öğretim kadrosu eşliğinde uygulamalı olarak öğrenmelerine imkân sağlamaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Laboratuarında Teorik Bilgilere Ek Olarak Gerçekleştirilen Pratik Dersler

Temel Ölçme ve Değerlendirme: Fizyoterapide tedavi programının etkin bir şekilde belirlenebilmesi için kullanılan, eklem hareket değerlendirmesi, kassal kuvvet değerlendirmesi, esneklik değerlendirmesi ile esneklik, çap, çevre, yağ doku kalınlığı gibi çok sayıda antropometrik incelemeler, temel ölçme ve değerlendirme bünyesinde işlenir.

Manipulatif Tedavi I: Özgün tedavi edici masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri, uygulama sonrası etkinliği belirlemede kullanılacak değerlendirme yöntemleri, pratik uygulamaları, bu yöntemlerin endikasyon ve kontraendikasyonları işlenir.

Elektroterapi I-II: Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını destekleyecek elektroterapatik ajanların belirlenmesi, uygulama şekilleri ve problem çözümleri işlenir.

Isı, Işık ve Hidroterapi: Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan yüzeyel sıcaklık modalitelerinin ve hidroterapi yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalar ile fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontraendikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri işlenir.

Temel Egzersiz Uygulamaları: Bu derste koruyucu ya da tedavi edici egzersiz programı hazırlanırken sıklıkla kullanılan eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, kuvvetlendirme egzersizleri, izokinetik egzersizler, aerobik egzersizler, gevşeme egzersizleri, açık ve kapalı halka egzersizleri, denge ve derin duyu egzersizleri, pilyometrik egzersizler, dinamik lomber stabilizasyon egzersizleri, fonksiyonel egzersizler ve spora dönüş egzersizleri işlenir.

Manipulatif Tedavi II: Eklem ve yumuşak dokuların fonksiyonel anatomisi, biyomekaniği ve patomekaniği, manipulasyon, mobilizasyon ve transvers friksiyon tekniklerinin temel özellikleri, eklem ve yumuşak doku patolojilerinde temel ölçme, değerlendirme ve manuel tedavi uygulamaları, klinik karar verme ve vaka örnekleri işlenir.

Nörofizyolojik Yaklaşımlar I: Propriyoseptif Nöromüsküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin tanımını, temel prensiplerini, tedavi ve rehabilitasyonda uygulamaları ele alınır.

Ortopedik Rehabilitasyon: Konservatif ve cerrahi ile takip edilen kas iskelet sistemi problemlerinin, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonunda, temel ortopedik rehabilitasyon prensipleri ve güncel yaklaşımlar işlenir.

İş ve Uğraşı Tedavisi: Çoklu disiplinlerin ekip çalışması içinde gerçekleştirdiği iş-uğraşı tedavisinin (ergoterapi) ve iş-uğraşı terapistinin (ergoterapist) rolü ile temel değerlendirme ve uygun yaklaşımları incelenir.

Pediatrik Rehabilitasyon: Pediatrik olgularda uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyona özgün değerlendirme ve tedavi yöntemleri işlenir.

Pulmoner Rehabilitasyon: Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensiplerini, solunum sistemi bozukluklarına yol açan patolojiler ile bunlara yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları ele alınır.

Nörofizyolojik Yaklaşımlar II: Hemipleji (inme) sonrası görülen klinik özellikleri ve tedavisinde kullanılan nörofizyolojik yaklaşımları işlenir.

Nörolojik Rehabilitasyon: Merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıklarında klinik özellikler, nörolojik rehabilitasyonda kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleri ve fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları işlenir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci laboratuvarında gerçekleşen pratik derslere ek olarak öğrenciler son sınıftaki klinik çalışmalarının büyük çoğunluğunu, NP Feneryolu Tıp Merkezi bünyesinde bulunan ve dokuz özelleşmiş üniteyi bünyesinde barındıran NP Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirebilmekte, burada bölümdeki akademisyen hocaları eşliği ve gözetiminde hasta alımı ve vaka örnekleri görebilmektedirler.

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Düşük Ayak Sistemi

1

Diapozon Seti

1

Spirometre

1

Kardiyopulmoner Egzersiz ve Test Cihazı

1

Koşu Bandı

1

Kablosuz EKG Cihazı

1

Kardiyo Kemeri

3

Bel Kemeri

3

Kanedyen Koltuk Değneği

1

Yürüteçler

1

Tedavi Masası Elektrikli

8

Bobath Yatağı Elektrikli

1

Pulsoksimetre

1

Kalem Elektrode Probu

1

Refleks Çekici

1

Johnstone Basınç Rehabilitasyon Splinti

2

Tutma Kuvveti Değerlendirme Ekipmanı

1

PEG Testi

1

Parmak Egzersiz Ekipmanı

5

Egzersiz Kasnağı

6

Lazer Terapi Cihazı Koruyucu Gözlüğü

2

Gonyometri Seti

2

El Değerlendirme Seti

3

Lazer Terapi Cihazı

1

Kombine Terapi Cihazı

1

Hot Pack Kazanı

1

Paralel Bar 2m Platformlu

1

Inclinometre

1

Caliper

1

Skinfold Caliper

1

Algometre

1

-20 Derin Dondurucu

1

Pozisyonlama Yastığı

6

Postür Aynası

1

Elektroakupunktur Cihazı

1

Egzersiz Kum Torbası

14

Egzersiz Topu

6

Portatif Stimulatör Cihazı

3

Ultrasound Terapi Cihazı Probu

1

Vakum İnterferans Cihazı

1

Elektroterapi Cihazı

1

Parafin Kazanı

1

Aneroid Tansiyon Aleti

1

Portatif TENS Cihazı

7

Eskabo

4

Paravan

1

Tartı

1

Taşıyıcı Araba

1

Dr.Öğr. Üyesi Filiz EYÜBOĞLU

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

CV Görüntüle Özgeçmiş Filiz EYÜBOĞLU / (0216) 400 2222 : 4009