KÜGEMER (Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Doç. Dr. İsmail BARIŞ (Müdür)
Doç. Dr. Abdullah KARATAY
Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU
Doç. Dr. Abulfaz SULEYMANOV
Yrd. Doç. Dr. Zülfikar ÖZKAN
Arş. Gör. Melike BOZTİLKİ
Öğr. Gör. Fatma TURAN

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN
Hüseyin Avni MUTLU
Prof. Dr. Mehmet ZELKA
Prof. Dr. Selma DOĞAN
Prof. Dr. Besti ÜSTÜN