Facebook Pixel Code
 

KÜGEMER (Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Doç. Dr. İsmail BARIŞ (Müdür)
Prof. Dr. Abdullah KARATAY
Prof. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU
Prof. Dr. Abulfaz SULEYMANOV
Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar ÖZKAN
Arş. Gör. Melike BOZTİLKİ
Öğr. Gör. Fatma TURAN

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Mehmet ZELKA
Prof. Dr. Selma DOĞAN
Prof. Dr. Besti ÜSTÜN