Kimya Laboratuvarı

Üsküdar Üniversitesi hem Türkiye'de hem de dünya çapında kimya mühendisliğinin önde gelen bir merkezi olmayı amaçlamaktadır. Kimya Laboratuvarlarında, kimya mühendisliği eğitimi alan öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandırmak için öğrencilerin kimya, proses/süreç mühendisliği, biyoteknoloji gibi alanlardaki problemlere çözüm getirme becerileri edindirmek hedeflenmektedir. 

Öğrenciler ilk yıl verilen Kimya derslerinde kimya teorik bilgilerine paralel olarak, deneysel uygulamalarını da Kimya Laboratuvarında gerçekleştirmektedir.

Laboratuvarlarda genellikle gruplar halinde anyon-katyon analizleri, çöktürme, nötralizasyon, redoks reaksiyonları deneyleri ile öğrencilerin kimyasal maddeleri ve reaksiyonları tanıması sağlanmaktadır.

Özellikle inorganik reaksiyonlar, termokimya, titrasyon, gazlar ve kuantum kimya deneyleri simüle edilerek hata hesaplama, grafik çizme, doğrusal regresyon ve yaklaşık hesaplamaların yapıldığı bu laboratuvarda aynı anda birden çok deney yürütmek de mümkündür.

Cihaz Cinsi

Adedi

İnkübatör

1

Santrifüj

1

PH Metre

1

De-iyonize Su Cihazı

1

Mikro Pipet

12

Manyetik Karıştırıcı

2

Vortex

1

Vakum Pompası

1

Mikro Pipet

13

Çeker Ocak

1

Hassas Terazi

3

Rotary Evaparatör

1

UV Çalışma Kabini

1

Desikatör

2

UV Işık Kaynağı

1

-20/+4 Buzdolabı-Derin Dondurucu

1

Kompresör

1

Balon Joje Isıtıcı

1

Benmari

1

UV-VIS Spektrofotometre

1

Sorumlu eklenmemiş.