Facebook Pixel Code
 

GETIPMER (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

1- GETIPMER Yönetimi

YÖNETİM KURULU
Dr. Murat Ulusoy - GETIPMER Müdürü

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Prof. Dr. Muhsin Konuk
Prof. Dr. Sultan Tarlacı
Prof. Dr. Sinan Canan
Prof. Dr. Sevil Atasoy
Psikolog Habibe Zorlu

GETIPMER Müdür Asistanı, Klinik Psikolog Cemile Büşra Konuk

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Dilek Özcengiz

Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır
Prof. Dr. Kemal Nuri Özerkan
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı
Doç. Dr. Tayfun Doğan
Psikiyatrist Dr. Dilek Türkoğlu
Uzman Dr. Şeyda Efsun Özgünay
Dt. Murat Uslu
Uzm. Psikolog Neşe Canavar Ünal

Uzm. Psikolog Nalan Eyin
Klinik Psikolog Didem Cengiz  

2- Dergi ve Bilimsel Çalışma Komiteleri

DERGİ

Jenerik Sahibi Üsküdar Üniversitesi GETIPMER Adına

Dr. Murat Ulusoy


Baş Editör

Prof. Dr. Dilek Özcengiz

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır

Uzm. Dr. Şeyda Efsun Özgünay

Uzm. Dr. İnci Uslu Çavuşoğlu


 

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Prof. Dr. Muhsin Konuk

Prof. Dr. Sevil Atasoy

Prof. Dr. Sultan Tarlacı
Prof. Dr. Sinan Canan
Prof. Dr. Hamit Hancı
Prof. Dr. İpek Tokem Ergür

Prof. Dr. Kemal Nuri Özerkan
Prof. Dr. Selim Özkök
Doç. Dr. Tayfun Doğan

Psikiyatrist Dr. Dilek Türkoğlu
Psikiyatrist Dr. Basri Köylü
Uzm. Dr. Cüneyt Tuğrul
Uzm. Dr. Aybars Günaydın
Uzm. Dr. Oğuzhan Gündüz
Uzm. Dr. Hakan Eğin
Uzm. Dr. İnci Uslu Çavuşoğlu
Klinik Psikolog Dr. Haluk Alan
Klinik Psikolog Dr. Erol Özer
Dr. Gökhan Gözde
Dr. Dicle Ulu
Dr. Yeşim Gündüz
Dt. Murat Uslu
Uzm. Psikolog Tuncay Özer
Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Yaz

Klinik Psikolog Didem Cengiz

Klinik Psikolog Cemile Büşra Konuk
Uzm. Psikolog Neşe Canavar Ünal
Psikolog Habibe Zorlu
Pdr. Ali Bahadır

3- Eğitimlerin Organizasyonu

Psikiyatrist Dr. Dilek Türkoğlu

Dt. Murat Uslu,

4- Yurt Dışı İlişkiler

Dt. Murat Uslu

5- ATHD (Ankara Tıbbi Hipnoz Derneği)

Psikiyatrist Dr. Dilek Türkoğlu, Başkan

6- Etik Kurul

Prof. Dr. Dilek Özcengiz

Prof. Dr. Selim Özkök

Psikiyatrist Dr. Dilek Türkoğlu

Dt. Murat Uslu

7- Simultane Tercümanlar

Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır

Dr. Yeşim Gündüz

Mütercim ve Simultane Tercüman Sema Işık

8- Akupunktur Bilimsel Komitesi

Prof. Dr. İpek Tokem Ergür

Prof. Dr. Sultan Tarlacı

Prof. Dr. Dilek Özcengiz

Uzm. Dr. Şeyda Efsun Özgünay

Dr. Dicle Ulu

9- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Standartları Oluşturma Kurulu

Prof. Dr. İ. Hamit Hancı

Prof. Dr. Dilek Özcengiz

Prof. Dr. Selim Özkök

Uzm. Dr. Cüneyt Tuğrul

Dt. Murat Uslu