GETIPMER (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

1- GETIPMER Yönetimi

YÖNETİM KURULU
Dr. Murat ULUSOY - GETIPMER Müdürü

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Prof. Dr. Muhsin KONUK
Prof. Dr. Sultan TARLACI
Prof. Dr. Sinan CANAN
Prof. Dr. Sevil ATASOY
Psikolog Habibe ZORLU

GETIPMER Müdür Asistanı, Klinik Psikolog Cemile Büşra KONUK

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ

Prof. Dr. Yelda ÖZSUNAR DAYANIR
Prof. Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Doç. Dr. Tayfun DOĞAN
Psikiyatrist Dr. Dilek TÜRKOĞLU
Uzman Dr. Şeyda Efsun ÖZGÜNAY

Uzm. Dr. İnci USLU ÇAVUŞOĞLU
Dt. Murat USLU
Uzm. Psikolog Neşe CANAVAR ÜNAL

Uzm. Psikolog Nalan EYİN


2- Dergi ve Bilimsel Çalışma Komiteleri

DERGİ

Üsküdar Üniversitesi “Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi”

www.dergipark.gov.tr/ukhtd


Baş Editör

Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Yelda ÖZSUNAR DAYANIR

Uzm. Dr. Şeyda Efsun ÖZGÜNAY

Uzm. Dr. İnci USLU ÇAVUŞOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Linda FRAIM
 

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Prof. Dr. Muhsin KONUK

Prof. Dr. Sevil ATASOY

Prof. Dr. Sultan TARLACI
Prof. Dr. Sinan CANAN
Prof. Dr. Hamit HANCI
Prof. Dr. İpek TOKEM ERGÜR

Prof. Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN
Prof. Dr. Selim ÖZKÖK
Doç. Dr. Tayfun DOĞAN

Psikiyatrist Dr. Dilek TÜRKOĞLU
Uzm. Dr. Cüneyt TUĞRUL
Uzm. Dr. Aybars GÜNAYDIN
Uzm. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ
Uzm. Dr. Hakan EĞİN
Uzm. Dr. İnci Uslu ÇAVUŞOĞLU
Dr. Gökhan GÖZDE
Dr. Dicle ULU
Dr. Yeşim GÜNDÜZ
Dt. Murat USLU
Uzm. Psikolog Tuncay ÖZER

Klinik Psikolog Cemile Büşra KONUK
Uzm. Psikolog Neşe CANAVAR ÜNAL
Psikolog Habibe ZORLU
Pdr. Ali BAHADIR

3- Eğitimlerin Organizasyonu

Psikiyatrist Dr. Dilek TÜRKOĞLU

Dt. Murat USLU

4- Yurt Dışı İlişkiler

Dt. Murat USLU

5- ATHD (Ankara Tıbbi Hipnoz Derneği)

Psikiyatrist Dr. Dilek TÜRKOĞLU, Başkan

6- Etik Kurul

Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ

Prof. Dr. Selim ÖZKÖK

Psikiyatrist Dr. Dilek TÜRKOĞLU

Dt. Murat USLU

7- Simultane Tercümanlar

Prof. Dr. Yelda ÖZSUNAR DAYANIR

Dr. Yeşim GÜNDÜZ

Mütercim Tercüman Sema IŞIK


8- Akupunktur Bilimsel Komitesi

Prof. Dr. İpek TOKEM ERGÜR

Prof. Dr. Sultan TARLACI

Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ

Uzm. Dr. Şeyda Efsun ÖZGÜNAY

Dr. Dicle ULU

9- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Standartları Oluşturma Kurulu

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI

Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ

Prof. Dr. Selim ÖZKÖK

Uzm. Dr. Cüneyt TUĞRUL

Dt. Murat USLU

10- Özelleşmiş Web Sitesi

www.uskudar.edu.tr/getipmer