GBA (Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU

Dr. Nebiye YAŞAR (Müdür)
Doç. Dr. Serhat ÖZEKES
Dr.Öğr. Üyesi Cumhur TAŞ
Dr.Öğr. Üyesi. Ömer AKGÜL
Dr.Öğr. Üyesi Meltem NARTER
Dr.Öğr. Üyesi Barış METİN

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. K.  Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU
Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ
Prof. Dr. Tayfun UZBAY
Prof. Dr. Muhsin KONUK