Facebook Pixel Code
 

GBA (Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU

Dr. Nebiye YAŞAR (Müdür)
Doç. Dr. Serhat ÖZEKES
Doç .Dr. Üyesi Cumhur TAŞ
Doç. Dr. Üyesi Barış METİN

Dr. Öğr. Üyesi. Ömer AKGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Meltem NARTER

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. K.  Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU
Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ
Prof. Dr. Tayfun UZBAY
Prof. Dr. Muhsin KONUK