GBA (Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU

Dr. Nebiye YAŞAR (Müdür)
Doç. Dr. Serhat ÖZEKES
Yrd. Doç. Dr. Cumhur TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ömer AKGÜL
Yrd. Doç. Dr. Meltem NARTER
Yrd. Doç. Dr. Barış METİN

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. K.  Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU
Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ
Prof. Dr. Tayfun UZBAY
Prof. Dr. Mithat BAYDUR
Prof. Dr. Muhsin KONUK