Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

YAZAMER (Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Merkezin Faaliyet Alanları


Merkezin faaliyet alanları;

a) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

b) Doğadaki canlıların öğrenme, optimum çözüm bulma ve kullanma yöntemlerini ve temel ilkeleri anlamak, karşılaşılan problemlerin çözümünde bilgisayar tabanlı algoritmaların geliştirilmesini sağlamak,

c) Akıllı Sistemler ve yapay zekâ sistemleri uygulamaları ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yapmak, ihtisas grupları oluşturmak,

ç) Akıllı Sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası merkez ve araştırmacılarla iş birliğine gitmek,

d) Sağlık bilişimi, sanayi ve hizmet sektörlerinde yapay zekâ özelindeki ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak,

e) Sağlık bilişimi alanındaki ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek ve problemlere yapay zekâ tabanlı sistemli uygulamalar geliştirmek,

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde yapay zekâ teknikleri ile yapılacak çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili projelere dâhil etmek,

g) Yapay zekâ sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzenlemek,

ğ) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konuları ile ilgili bilimsel yayınlar üretmek ve desteklemek,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak, şeklinde tanımlanmıştır.