Modern Yabancı Dil Dersleri - Modern Yabancı Dil Dersleri

VİZYON

Vizyonumuz, öğrencilerimizin bölüm ve yaşamlarında akademik ve mesleki faaliyetleri için gerekli olan yabancı dil becerilerine sahip olmalarının yanı sıra, kendine güvenen, iletişim becerileri gelişmiş ve yenilikçi bireyler olmalarını sağlamaktır.

MİSYON

Modern Diller Bölümü’nün misyonu, İngilizce Hazırlık Okulu eğitimi sırasında edinilen dil becerilerini geliştirmek ve hedef dildeki akademik ve profesyonel iletişim becerilerinin edinimini sağlamak için, öğrencilerimize modern dil öğretim yaklaşımları ve eleştirel düşünme yöntemlerini içeren öğrenci merkezli, yenilikçi ve dinamik bir dil eğitimi sunmak ve İngilizce yeterlilik düzeyinin altında olan öğrencilere üniversitemizde lisans eğitimine zorluk çekmeden devam edebilmeleri için temel dil becerileri kazandırmayı hedeflemektir. Buna ek olarak, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası yaşamlarında ve uluslararası ortamlarda etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla, seçmeli yabancı dil dersleri sunmak ve ikinci yabancı bir dil öğrenmelerini sağlamaktır.

DERSLER

İNGİLİZCE DERSLERİ

Lisan ve ön lisans bölümlerindeki öğrencilerimiz, müfredatlarına uygun olarak birinci veya ikinci yıllarında Zorunlu İngilizce derslerini alırlar.

Temel İngilizce I-II (ING101 - ING102)

Temel İngilizce dersi, yeni başlayanlar için tasarlanmış Başlangıç (A1) seviyesine uygun olarak çeşitli öğretim teknik ve uygulamalarıyla dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazmayı geliştirmeyi hedefleyerek eğitim dili Türkçe olan lisans ve ön lisans bölümlerinde çevrimiçi olarak verilmektedir. 
Bu dersin hedefleri;

 • Kendi seviyelerindeki 2-3 dakikalık dinleme ve okuma metnindeki kelime, kelime öbeği, dilbilgisi yapısını ve ana fikri saptayabilmek,
 • Kendi düzeylerindeki kelime, kelime öbeği ve dilbilgisi yapısını kullanarak 2-3 dakikalık konuşmalar üretmek. Örneğin; kendilerini veya başkalarını tanıtmak, selamlaşmak, hava durumu hakkında konuşmak, yol tarifi vermek, günlük rutinleri, bir ifadeyi, deneyimleri, durumları, nesneleri, insanları ve yerleri tasvir etmek,
 • Kendi düzeyindeki kelimeleri ve kelime öbeklerini kullanarak doğru bir şekilde basit cümleler yazmak, form doldurmak ve yaklaşık 75-100 kelimelik kısa bir paragraf yazmak,
 • Kendi düzeylerinde bir metin yazarken, cümle düzeyindeki temel noktalama kurallarına uymaktır.

English I-II (ENG101 - ENG102)

English I-II dersi, İngilizce Hazırlık Okulunu başarılı bir şekilde bitirip eğitim dili İngilizce olan lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin edindikleri dil becerilerini geliştirmek ve hedef dildeki akademik ve profesyonel iletişim becerilerinin edinimini sağlamak amacıyla İleri (C1) seviyede verilmektedir. Bu dersin hedefleri;

 • Öğrencilere, belirli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilene öncelik vererek uzmanlık alanları için gerekli olan İngilizce dil becerileri sağlamak,
 • Seçilen uzmanlık alanındaki belirli terimlere ve terminolojik kelimelere hâkim olmalarını sağlamak,
 • Seçilen uzmanlık alanındaki metinleri okuma ve tartışma becerilerini geliştirmek,
 • Akademik rapor yazabilmelerini sağlamak,
 • Seçilen uzmanlık alanında iyi bir İngilizceyle sunum yapabilme ve tartışmalara katılabilmelerini sağlamak,
 • Akademik becerileri açısında özgüven ve olumlu bir tutum sergilemelerini sağlamaktır.

Mesleki İngilizce Dersleri

Mesleki İngilizce dersleri, öğrencilerin ilgili bölümlerde uzmanlık alanlarına göre dil becerilerini geliştirmek için hedef dildeki akademik ve profesyonel iletişim becerilerinin edinimini sağlamak amacıyla Orta (B1) seviyede verilmektedir. Bu dersin hedefleri;

 • Öğrencilere, belirli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilene öncelik vererek uzmanlık alanları için gerekli olan İngilizce dil becerileri sağlamak,
 • Seçilen uzmanlık alanındaki belirli terimlere ve terminolojik kelimelere hâkim olmalarını sağlamak,
 • Seçilen uzmanlık alanındaki metinleri okuma ve tartışma becerilerini geliştirmek,
 • Akademik rapor yazabilmelerini sağlamak,
 • Seçilen uzmanlık alanında iyi bir İngilizceyle sunum yapabilme ve tartışmalara katılabilmelerini sağlamak,

SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL DERSLERİ

Modern Diller Bölümü, fakülte bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri için seçmeli ikinci yabancı dil dersleri sunmaktadır. Bu seçmeli dersler arasında Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Arapça ve Çince dersleri mevcuttur.
Seçmeli ikinci yabancı dil dersleri, öğrencilere ikinci bir yabancı dil öğrenmeleri ve akademik ya da sosyal yaşamlarında iletişim kurmalarını sağlamak için temel dil becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için bölüm; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık veren en az iki dönemlik bir program yürütmektedir. Bu seçmeli dersler tüm fakültelerin müfredat havuzundadır ve en az 20 öğrencinin seçmesiyle dersler verilir.

DERS ADI DERS KODU DERSİN KREDİSİ AKTS
İspanyolca I - II ISP123 – ISP124 3 5
Almanca I-II ALM123 – ALM124 3 5
Fransızca I-II FRN123 – FRN124 3 5
Rusça I - II US123 – RUS124 3 5
Arapça I – II ARA123- ARA124 3 5
Çince I – II CIN123- CIN124 3 5