Facebook Pixel Code
 

Laboratuvarlar ve ARGE Merkezleri

PC Laboratuvarı

PC Laboratuvarı 60 m2’lik bir alanda 35 bilgisayar kapasitesi, akıllı tahtasıyla B Blok -2. katta bulunmaktadır. Laboratuvardaki bilgisayarda programlama, matematiksel hesaplama, grafik tasarımı, elektronik devre simülasyonu, video kurgulama amaçlı programlar kuruludur.

PC Laboratuvarında Veri Gazeteciliği, Kurgu Teknikleri, Modelleme ve Simülasyon, Programlamaya Giriş, Web Programlama, Görsel Programlama, Nümerik Analiz, Dijital İçerik Üretimi ve Sayısal Sinyal İşleme gibi dersler işlenmektedir.

Bilgisayar laboratuvarı sadece lisans değil, lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin de tez çalışmalarında, projelerinde ve araştırmalarında öğretim elemanları ile birlikte çalıştıkları bir laboratuvardır.

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır:

PC Laboratuvarı 60 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Akıllı Yazı Tahtası

1

Projeksiyon Cihazı

1

Hoparlör

1

Bilgisayar

35

Can DİKER Can DİKER CV
İF - Dekan Yrd. / Radyo Televizyon ve Sinema
Can Diker, Vefa Lisesi’ni tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden İletişim Fakültesi birincisi olarak mezun oldu. Lisans eğitiminde 2006-2008 yılları arasında öğrenci asistanlığı yaptı. Üniversite öğ ... [ » ]
Can DİKER / (0216) 400 2222 - : 2974