Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

PC Laboratuvarı


PC Laboratuvarı 60 m2’lik bir alanda 35 bilgisayar kapasitesi, akıllı tahtasıyla B Blok -2. katta bulunmaktadır. Laboratuvardaki bilgisayarda programlama, matematiksel hesaplama, grafik tasarımı, elektronik devre simülasyonu, video kurgulama amaçlı programlar kuruludur.

Pc Laboratuvarı’nın Kullanım Olanakları

PC Laboratuvarında Veri Gazeteciliği, Kurgu Teknikleri, Modelleme ve Simülasyon, Programlamaya Giriş, Web Programlama, Görsel Programlama, Nümerik Analiz, Dijital İçerik Üretimi ve Sayısal Sinyal İşleme gibi dersler işlenmektedir.

Bilgisayar laboratuvarı sadece lisans değil, lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin de tez çalışmalarında, projelerinde ve araştırmalarında öğretim elemanları ile birlikte çalıştıkları bir laboratuvardır.

 

PC Laboratuvarı 60 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Akıllı Yazı Tahtası

1

Projeksiyon Cihazı

1

Hoparlör

1

Bilgisayar

35

Hasip PEKTAŞ Hasip PEKTAŞ CV
İF / Çizgi Film ve Animasyon
Hasip Pektaş, 1953'de Ermenek’te doğdu. 1971’de Akşehir İlköğretmen Okulu’ndan; 1974'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. 1987-2007 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde çalıştı. 199 ... [ » ]
Hasip PEKTAŞ / (0216) 400 2222 - : 2958