PPM (Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat TARHAN – Kurucu Rektör
Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN- Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Güler KALAY – Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Feride Zeynep GÜDER- PPM 
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan 
Prof. Dr. Sinan CANAN
Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK
Doç. Dr. Barış METİN
Doç. Dr. Hadiye Yılmaz ODABAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Aydın Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Turan
Enzo Afa ONAN- Barış Aktivisti

Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Nevzat TARHAN – Kurucu Rektör
Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN- Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Güler KALAY – Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Feride Zeynep GÜDER - PPM
Prof. Dr. Sinan CANAN 
Prof. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL
Prof. Dr. Gökben Hızlı SAYAR
Doç. Dr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Asil ÖZDOĞRU