Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

PPM (Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar


Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat TARHAN - Rektör

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN - Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Uzm. Psikolog Ayça Ferda KANSU PPM -   Müdür Yardımcısı 

Prof. Dr. Sinan CANAN

Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK

Doç. Dr. Barış METİN

Doç. Dr. Hadiye Yılmaz ODABAŞI

Dr. Öğr. Üyesi Mahir YEŞİLDAL

Dr. Cengiz DEMİRSOY

Profesör, the Lord Alderdice

Eva Grosman

Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Nevzat TARHAN - Rektör

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN - Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Sinan CANAN

Doç. Dr. Tayfun DOĞAN

Doç. Dr. Gökben Hızlı SAYAR

Dr. Öğr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Asil ÖZDOĞRU

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL