Laboratuvarlar ve ARGE Merkezleri

Gıda Teknoloji Laboratuvarı

Gıda Teknoloji Laboratuvarı

Gıda teknolojisi laboratuvarında; süt ve süt ürünlerinin, et ve et ürünlerinin, tahıl ve tahıl ürünlerinin (unlu mamüller de bu gurupta toplanır) hayvansal gıdaların, yağların ve gıda sektöründe bulunan sentetik ürünlerin kuru madde tayini, organik madde tayini, asitlik tayini, protein miktar tayini, yağ miktar tayini ve bu gıdaların mikroorganizmalar tarafından bozulup bozulmadığını öğrenmek için yapılan tayinler gibi analitik ve mikrobiyolojik tahlilleri yapılmaktadır.

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Çeker Ocak

1

Sıcak Su Banyosu

1

Kül Fırını

1

Etüv

1

Santrifüj

1

Distile Su Cihazı ( Saf Su Cihazı )

1

PH Metre ve Manyetik Karıştırıcı

1

Vorteks

1

Hassas Terazi

1

Mezür

Petri Kapları

Balonlar

Beherler

Deney Tüpleri

Otomatik Pipetler

Vakumlu Desikatör

Porselen Krozeler

Süt Bütirometreleri

Laktodansimetreler

Şilifli Balonlar

Salih TUNCAY Salih TUNCAY CV
SHMYO / Gıda Teknolojisi - Program Başkanı
1984 yılında Erzurum da doğdu. Lisans eğitimini 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde tamamladı ve yine aynı üniversitede eş zamanlı olarak Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliğinden 2011 yılında lisans eğitimini tamamladı ... [ » ]
Salih TUNCAY / (0216) 400 22 22 - : 5084