Gıda Teknoloji Laboratuvarı

Gıda Teknoloji Laboratuvarı

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan gıda, kendisinden beklenen faydayı sağlayabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu noktada gıda güvenliği ve denetimi açısından uygulanacak olan, özellikle Gıda Teknoloji Laboratuvarında yapılan temel gıda analizleri ve yöntemleri büyük önem taşımaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknoloji Laboratuvarında gıda maddeleri için temel analizlerin büyük bir kısmı gerçekleştirilmektedir.

Gıda Teknoloji Laboratuvarı Donanımı

 • Kuru Madde (Nem) Tayini Cihazı
 • Kül Tayini Cihazı
 • pH Analiz Cihazı
 • Ekstraksiyon Sistemleri
 • Titrasyon Düzenekleri
 • Gerber Santrifüj Cihazı
 • Saf Su Cihazı

Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknoloji Laboratuvarı bünyesinde gıdanın sahip olduğu temel özelliklerinin belirlenmesi için gerekli tüm analizleri yapabilecek alt yapı mevcuttur.

Gıda Teknoloji Laboratuvarı Teknikerlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Tanımı: Gıda Teknikeri, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve nihai tüketiciye ulaştırılana kadar geçen sürelerde fiziksel, kimyasal, fizyolojik ve mikrobiyolojik analizlerini yapan ve verileri yorumlayan ara meslek elemanıdır.

 • Gıda teknolojisi alanındaki bütün uygulamaları tekniğine uygun koşullarda yapabilir.
 • Laboratuvarda bulunan ekipmanın kullanımı konusunda yeterli donanıma sahiptir.
 • Laboratuvarda değişik analiz yöntemlerini kullanarak analiz yapar. Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir. Bunların sonucunda da istatistiki bilgiler elde eder.
 • Depolama koşulları hakkında sıcaklık, nem, inert atmosfer gibi konularda yeterli bilgi birikimine sahip olup her bir ürün için optimum depolama koşullarını sağlar.
 • Gıdalardan sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için örnekler alır.
 • Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolünü yapar. Gıda hijyeni ve sanitasyonunu kontrol eder.

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Çeker Ocak

1

Sıcak Su Banyosu

1

Kül Fırını

1

Etüv

1

Santrifüj

1

Distile Su Cihazı ( Saf Su Cihazı )

1

PH Metre ve Manyetik Karıştırıcı

1

Vorteks

1

Hassas Terazi

1

Mezür

Petri Kapları

Balonlar

Beherler

Deney Tüpleri

Otomatik Pipetler

Vakumlu Desikatör

Porselen Krozeler

Süt Bütirometreleri

Laktodansimetreler

Şilifli Balonlar

Dr.Öğr. Üyesi Salih TUNCAY

SHMYO - Gıda Teknolojisi - Program Başkanı / Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü

CV Görüntüle Özgeçmiş Salih TUNCAY / (0216) 400 22 22 : 5084