Laboratuvarlar ve ARGE Merkezleri

Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi (ÜSKÜDAB)

Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi (ÜSKÜDAB)

Pensilvanya ve Cambridge Üniversitelerinin ardından dünyada 3. Türkiye’de ilk olan Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi Üsküdar Üniversitesi bünyesinde hizmet vermektedir.

Bu birimde beyin hastalıkları için kullanılabilecek ilaç araştırmaları yapılmaktadır. Merkezde yapılan ilk araştırmalarda şizofreni tanı ve tedavisinde dünyada ilgi uyandıran sonuçlara ulaşılmıştır.

Günümüzde hala beynin işlevleri hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Beyin hastalıkları ve psikolojik sorunların giderilmesi hala araştırma aşamasındadır. Alzheimer ve şizofreni gibi beyne bağlı hastalıklarda tedavi edici bir yöntem bulunmamaktadır. Bu hastalıkların tedavi edilebilmesi için araştırmalar devam etmekte ve yeni sonuçlara ulaşılmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye’de beyin araştırmalarını destekleme ve yön verme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sayede dünyadaki bilimsel rekabete ülkemizde katkı vermektedir.

Beyne bağlı hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni yöntemlerin ve ilaçların bulunması amacıyla kurulan merkezin ilk hedefi şizofreni ve madde bağımlılığıdır.

Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi Şizofreni Tanı ve Tedavisinde Önemli Sonuçlara Ulaşmıştır

Şizofreni dünyada çözüm bekleyen 20 sorun arasında 11. sırada yer almaktadır. Hem dünyada, hem de Türkiye’de hatırı sayılır şizofreni hastası vardır. Nöropsikofarmakoloji araştırmalarının yapılabilmesi için Üsküdar Üniversitesinde kurulan NPFUAM merkezinde kanda bulunan agmatin yüksekliğiyle şizofreni arasında önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Beynin işlevleri hakkında hala yeterince bilgi sahibi olmadığımız bu dönemde agmatin ve şizofreni bağlantısı oldukça önemli bir bilgidir.

Şizofreni nedeniyle ölmüş hastaların beyninde ve şizofreni hastalarının kanlarında agmatin metabolitlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. NPFUAM merkezimizde deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda yeni bir beyin kimyasalı olan agmatin düzeylerinin belli aralıklarda şizofreni benzeri etkiye neden olduğu görülmüştür.

Güçlü bir ağrı kesici olan, aynı zamanda morfinin ağrı kesici etkisini destekleyen agmatin, şizofreni hastalarında belirlenen ağrıya karşı duyarsızlık ile de bağlantılı olabilir. Agmatin kimyasalının NMDA alıcılarını bloke etme gibi bir özelliği vardır. Bunun yanında şizofreni belirtileri ile NMDA blokajı arasında da bir ilişki bulunmaktadır.

Bu veriler şizofreni tedavisinde beyinden salgılanan agmatin kimyasalını düzenleyen ilaçların yararlı olabileceğine işaret etmektedir. Bu sayede şizofreni hastalığı kontrol altına alınabilir.

Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi Her Türlü Teknolojik Olanağa Sahiptir

Şizofreni, parkinson, depresyon, otizm, madde bağımlılığı gibi hastalıkların ilaçlarla kökten bir tedavisi hala bulunmamaktadır. Beynin işlevleriyle alakalı olan bu hastalıkların ve ruhsal sorunların bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına konu olması gelecek için önemli bir yatırımdır.

Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi

ile bilimin evrensel standartlarına uygun şekilde araştırmaların yapılmasını sağlayacak laboratuvarlarımız bulunmakta ve bilim insanlarımız görev almaktadır. Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan birimimizde bu çalışmaları sağlıklı bir şekilde yürütecek tüm olanaklara sahibiz.

Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi (ÜSKÜDAB) 200 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

SR-Lab Startle Response System

4

Coulborn Instruments Drug Discrimination System

8

May Locomotor Activity Cabinet System

10

Nodus Ethovision System

1

MVM Medikal Gaz Anestezi Cihazı

1

MVM Medikal Operasyon Lambası

1

MVM Medikal Yoğun Bakım Kabini

1

Scılogex Vorteks

1

Olympus CX22 Mikroskop

1

Tecniplast Kakes Yıkama Cihazı

1

Nüve OT 100V Dik Tip Otoklav

1

Isı Nemölçer

4

Cas Tartım Terazisi

1

Otomatik Pipet

3

Tecniplast Kafes Sistemi(Rafları ve Kafesleri)

10’lu

-20 Soğutucu

2

+4 Soğutucu

1

İ. Tayfun UZBAY İ. Tayfun UZBAY CV
MDBF / Dekan / Moleküler Biyoloji ve Genetik - Bölüm Başkanı
1959 yılında Ünye - Ordu'da doğdu. Ünye Lisesi mezunudur. Lisans derecesini 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden aldı. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATA) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında 1992 yılında doktora eğitimini tamamla ... [ » ]
İ. Tayfun UZBAY / (0216) 400 22 22 - : 2400