Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi (ÜSKÜDAB)

Bilgi ve iletişim çağı olarak kabul edilen günümüzde beyin işlevleri ile ilgili bilgilerimiz hala sınırlıdır. Bunun sonucu olarak Alzheimer hastalığı, şizofreni, Parkinson hastalığı, otizm, depresyon ve madde bağımlılığı gibi beyin işlevleri ile doğrudan ilişkili önemli hastalıkların ve psikososyal problemlerin henüz ilaçlarla radikal (kökten) bir tedavisi yapılamamaktadır.

Son yıllarda, bilim ve teknolojideki gelişmişlik düzeyi tartışılmayacak önemli ülkelerde beyin ile ilişkili hastalıkların tedavisine yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha çok kaynak ayrılmaktadır. Bazı önemli bilim insanlarının ifadelerine göre de içinde bulunduğumuz yüzyıl beyin araştırmalarına yönelik bilimsel çalışmaların ön plana çıkacağı ve beyin hastalıklarına yönelik önemli çözümlerin sunulacağı bir dönem olacaktır. Bu bağlamda nörobilim araştırmaları alanında tartışmasız bir şekilde dünyanın en iyisi olan Amerika Birleşik Devleri de 21. yüzyılı “beyin yüzyılı” ilan etmiştir.

Hastalık nedenlerinin bulunabilmesi ve tedaviye yönelik yeni ilaçların geliştirilebilmesinde bilimsel araştırmalar büyük bir önem kazanmaktadır. Bilimin evrensel standartlarına uygun nitelikte araştırmaların yapılabilmesi için de uygun laboratuvarlara, laboratuvarların içinde yeterli donanıma ve iyi yetişmiş bilim insanlarına ihtiyaç vardır. 

Üsküdar Üniversitesi beyin araştırmalarına odaklı tematik bir üniversitedir. Nitelikli bilimsel araştırma ve projelerin multidisipliner bir yaklaşım ile üretilebileceği ve sağlıklı bir biçimde yürütülebileceği tüm olanaklara sahiptir. Nöropsikofarmakoloji nörobilimin santral sinir sistemi ile ilişkili hastalıkların tedavisi için yeni ve daha etkin ilaçların geliştirilmesine yönelik tüm araştırma faaliyetlerini kapsayan önemli ve dinamik bir alanıdır. Psikiyatri, farmakoloji, nöroloji ve psikoloji başta olmak üzere biyokimya, moleküler biyoloji, genetik ve biyofizik gibi birçok başka bağımsız disiplinle iş birliği yapmaktadır. Bilimsel alanda gelişmiş birçok ülkede nöropsikofarmakoloji araştırmaları yapılmaktadır. Bu nedenlerle beyine odaklı tematik bir üniversite olan Üsküdar Üniversitesinde Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) kurulmuştur. NPFUAM ülkemizde bu tarz bilimsel araştırmalar yapmaya odaklı olarak kurulmuş ilk merkezdir. Dünyada da bu işleve sahip sayılı merkezlerden biridir. 

Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Deneysel Araştırma Birimi (ÜSKÜDAB) 200 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

SR-Lab Startle Response System

4

Coulborn Instruments Drug Discrimination System

8

May Locomotor Activity Cabinet System

10

Nodus Ethovision System

1

MVM Medikal Gaz Anestezi Cihazı

1

MVM Medikal Operasyon Lambası

1

MVM Medikal Yoğun Bakım Kabini

1

Scılogex Vorteks

1

Olympus CX22 Mikroskop

1

Tecniplast Kakes Yıkama Cihazı

1

Nüve OT 100V Dik Tip Otoklav

1

Isı Nemölçer

4

Cas Tartım Terazisi

1

Otomatik Pipet

3

Tecniplast Kafes Sistemi(Rafları ve Kafesleri)

10’lu

-20 Soğutucu

2

+4 Soğutucu

1

İ. Tayfun UZBAY İ. Tayfun UZBAY CV
MDBF / Dekan / Moleküler Biyoloji ve Genetik - Bölüm Başkanı
1959 yılında Ünye - Ordu'da doğdu. Ünye Lisesi mezunudur. Lisans derecesini 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden aldı. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATA) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında 1992 yılında doktora eğitimini tamamla ... [ » ]
İ. Tayfun UZBAY / (0216) 400 22 22 - : 2400
Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL CV
SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji
1981 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni bitirdi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da Psikiyatri Uzmanlık eğitimine başlayarak 2010 ... [ » ]
Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL / (0216) 400 22 22 - : 2324

Laboratuvar ve ARGE Merkezi