Adli Kimya Laboratuvarı

Doğada bulunan bütün maddeler ve nesneler, kimyada bilinen 115’in üzerindeki elementlerden bir ya da birkaçının çeşitli şekillerde bir araya gelmesinden oluşmuştur. Maddelerin dış görünüşüne bakarak onları tanımlamak doğru değildir. Dış görünüş itibarı ile maddeler birbirlerine benzeyebilir. Pudra şekeri, un ve nişasta dış görünüşleri ve renkleri itibarı ile birbirlerine benzer ama gerçekte birbirlerinden çok farklıdırlar. Dolayısı ile maddeleri tanımlayabilmek için onların kimyasal yapısını belirlemek gerekir. Bu de ancak kimyasal analizler yolu ile gerçekleştirilebilir.

Bir suç olayını aydınlatmaya katkısı olabilecek her türlü fiziksel bulgunun, özgün bir kimyasal yapısı olduğundan adli kimya laboratuvarlarının inceleme alanına giren konular da çok çeşitlilik gösterir.

Adli kimya, kimya bilimindeki gelişmelere paralel olarak 20. yüzyılın başından itibaren adli bilimler içinde yer almaya başlamış ve Dünya Savaşı sonrasında bu bilimin en önemli dalı olmuştur.

Adli kimya alanında fonksiyonu olan kurumlardan en önemlisi adli kimya laboratuvarlarıdır. Bu laboratuvarlarda başlıca üç temel soruya yanıt aranır: “Bu nedir?”, “Bununla diğerleri arasında ilişki var mıdır?” ve “Bunun nitelikleri nelerdir?”. Bu sorulara yanıt aranırken de genellikle kimyasal yapıyı aydınlatmaya yönelik analiz ve inceleme teknikleri kullanılır.

Cihaz Cinsi

Adedi

PH Metre

1

GC Headspace+FID

1

GC MS

1

Floresans Spektrofotometre

1

FTIR Analiz Cihazı

1

HPLC

1

Kimyasal Dolabı

2

Otoklav Buharlı

1

Lokal Aspiratör Kolu

2

Rezervuar

1

Hassas Terazi

1

De-iyonize Su Cihazı

1

Çeker Ocak

1

Sorumlu eklenmemiş.