PROMER (İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi)-Hakkında

İSTANBUL PROTEİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE İNOVASYON MERKEZİ (PROMER)

AMAÇLARI:

Merkezin amacı, özellikle endüstride kullanılmak üzere mikrobiyal kaynaklı yerli enzim üretiminin sağlanmasıdır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enzim ithalatına ayrılan bütçe her yıl artmaktadır. Bu noktada ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla endüstride kullanılan enzimlerin ülkemizde kurulacak bir merkez tarafından üretilmesi ve enzim üretim altyapısının oluşturulması ihtiyacı doğmuştur. Kurulan merkezle Türkiye’de bu alanda karşılaşılan birçok sorunun da önüne geçilmesi planlanmaktadır. İstanbul’da mikrobiyal kaynaktan enzim üretim yapan bir merkez kurulması durumunda enzim ithalatına ayrılan bu bütçe ülkemizde kalacaktır. Bu kapsamda İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi’nin (PROMER) İstanbul Bölgesinde ve ülkemizde öncü olması beklenmektedir. Bu kapsamda;

- İşletmelerde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artmasını sağlayacak kurumsal kapasitenin oluşturulması,

- Enzim açısından neredeyse tamamen dışa bağımlı olduğumuz başlıca gıda sektöründe, yerli enzim üretimi, üretim için yeni kaynakların araştırılması, enzim ve katkı maddesi olarak kullanılan proteinlerin analizinin yapılacağı, yeni teknolojilerin üretileceği ve alan ile ilgili nitelikli personelin yetiştirileceği alt yapı oluşturulması,

- Bilgi ve teknoloji transferini destekleyecek ortak kullanım alanı ve/veya ara yüz yapılarının oluşturulması,

- Kuluçka merkezi ile öğrenci, akademisyen, sektör çalışanları ve girişimcilerin buluşabileceği ortak bir platformun oluşturulması,

- Ülkemizde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanması,

-Kuluçka merkezi sayesinde projesi olan öğrenci grupları ve akademisyenler bir araya gelerek projelerini olgunlaştırılması ve yatırımcıya ulaşacak ve merkezin sağladığı laboratuvarlarda Ar-Ge çalışmalarını yaparak sanayiye aktarma olanağının sağlanması,

- Yapılacak bilimsel faaliyetler ile sektörde farkındalık yaratılması ve yetişen öğrencilerin sanayi ile buluşmasının sağlanmasıdır.

FAALİYET ALANLARI:

  • Merkez personeli için uyum ve eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,
  • PROMER laboratuvarında eğitim programlarının gerçekleştirilmesi,
  • Sanayi görüşmeleri ile sektör problemlerinin belirlenmesi ve çözüm için stratejilerin oluşturulması,
  • Akademisyenler ile yapılacak görüşmeler ile sektöre katkı sağlayacak ve konuyla ilgili öğrencilerin buluşabileceği platformun oluşturulması,
  • Yapılacak toplantılar ile akademisyenler ile sektörün bir araya getirilmesi,
  • Düzenlenecek eğitim ve çalıştaylar ile sektör için nitelikli personel yetiştirilmesi,
  • Endüstriyel enzim ve protein moleküller konusunda sanayi ve akademisyenlerin yenilikleri takip ederek bir araya getirilmesi,
  • Merkez laboratuvarında gerçekleştirilecek araştırma sonuçlarının makale halinde yayınlanması, faydalı model başvurularının ve patentlenmesi süreçlerinin takip edilmesi.