Fen Bilimleri Enstitüsü Duyurular » Tümünü Listele

23 MAY 2022

SEMİNER PROGRAMI.(Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı-Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı)

Değerli Öğrencilerimiz,Enstitümüz Moleküler Biyoloji ve Biyomühendislik Yüksek Lisans Programlarının bu hafta yapacakları Seminer Program Takvimi aşağıda belirtilmiş olup, katılım sağlamak isteyen öğrencilerimize duyurulur.Zoom Toplantısına Katılınhttps://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/9093688384?pwd=cDFnd1VQRjg1YVlSWXNvMTNMRi9wUT09Toplantı Kimliği: 909 368 8384Parola: 123NOSEMİNER YAPILAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMISORUMLU ÖĞRETİM ELEMANISEMİNERİ YAPACAK OLAN ÖĞRETİM ELEMANIETKİNLİK ADI (KONUSU) YERTARİHGÜN VE SAAT1Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanlığı SemineriDr. Öğr. Üyesi Tuba SevimoğluDr. Öğr. Üyesi Handan Emişoğlu KülahlıBiological clock and human healthOnlineMAYIS23/05/2022 Pazartesi14:30Join Zoom Meetinghttps://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/7390356720?pwd=MDl1SHFGcXV3dUU3YWd4N0NTRlM5dz09Meeting ID: 739 035 6720Passcode: 73SX1mNOSEMİNER YAPILAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMISORUMLU ÖĞRETİM ELEMANISEMİNERİ YAPACAK OLAN ÖĞRETİM ELEMANIETKİNLİK ADI (KONUSU)YERTARİHGÜN VE SAAT2Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanlığı SemineriProf Dr Sevim IşıkDr.Öğr.Üyesi Shirin TarbiatTranscriptional regulation and its misregulation in Alzheimer’s diseaseZOOMMAYIS24/05/2022Salı11:00

13 MAY 2022

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Yarı Zamanlı/Stajyer” ilanı yayımlanmıştır.(Presidential Finance Office Part-Time/Intern" announcement has been published.)

Değerli Öğrencilerimiz,‘’ Yetenek Kapısı’nda “İş/Staj İlanları” sayfasında “T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Yarı Zamanlı/Stajyer” ilanı yayımlanmıştır. Üniversitelerin ekonomi, finans, İslam ekonomisi ve finansı, istatistik, yönetim bilişim sistemleri gibi finans, katılım finans ve finansal teknolojiler alanında çalışmaya uygun bölümlerinden mezun ya da bu bölümlerde son sınıf öğrencisi Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimine devam eden, finans alanında kariyer hedefleyen adayların başvurusuna açıktır. ‘’İlan hakkında detaylı bilgiye Yetenek Kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz.https://www.yetenekkapisi.org/Dear students,Announcement "Part-Time/Intern at the Finance Office of the Presidency of the Republic of Turkey" has been published. Candidates who are graduates or seniors in areas such as economics, finance, Islamic economics and finance, participation finance and financial technologies, statistics, management information, are open to application. ''''You can find detailed information about the ad at Talent Gate.

13 MAY 2022

2022-2023 Güz Dönemi Online Başvuruları 06.06.2022 tarihi itibarı ile başlayacaktır.(2022-2023 Fall Semester online applications will start on Monday, 06.06.2022.)

2022-2023 Güz Yarıyılı çevrimiçi başvuruları 06.06.2022 Pazartesi günü başlayacaktır.Son Başvuru Tarihi :  14.08.2022 Pazar ALES Puan Türü:   SAYISALÇevrimiçi Ön Kayıt Linki :https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspxDeğerli aday öğrencilerimiz;Pandemi nedeniyle, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızda bilim sınavı yapılmayacak olup;1) Tezli programlarımızda, ilgili SAYISAL puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i,2) Tezsiz programlarda, lisans mezuniyet notunun %50’si, varsa* ilgili puan türündeki ALES’in %50’si değerlendirmeye alınacaktır.22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrencilik tanımı değişmiştir. Özel öğrenci, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olup enstitümüzdeki bir lisansüstü programdan ders alan öğrenci olarak tanımlanmıştır.Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER-Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası-Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası-ALES sınav sonuç belgesi (Tezli Program için en az Sayısal 55 Puan)-Nüfus cüzdanı fotokopisi-Fotoğraf (2 Adet)2022-2023 Fall Semester online applications will start on Monday, 06.06.2022.Application Deadline: 14.08.2022 Sunday ALES Score Type: NUMERICALOnline Pre-Registration Link:https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspxDear candidate students;Due to the pandemic, there will be no science exam in our Thesis/Non-Thesis Master's Programs in the Fall Semester of the 2022-2023 Academic Year;1) In our programs with thesis, 65% of the ALES in the relevant NUMERICAL score type, 35% of the undergraduate graduation grade point average,2) In non-thesis programs, 50% of the undergraduate graduation grade and 50% of the relevant score type ALES, if any*, will be evaluated.In line with the Graduate Education Regulation published in the Official Gazette dated November 22, 2019, the definition of special student has changed. A special student is defined as a student enrolled in another graduate program and taking courses from a graduate program in our institute.The applications of the candidates who do not apply online, do not graduate during the application, and do not upload their ALES document and their identity information to the application system will be deemed invalid.DOCUMENTS REQUESTED DURING FINAL REGISTRATION- Original or certified copy of the undergraduate diploma-Original or certified copy of the undergraduate transcript (transcript)-ALES exam result document (at least 55 numerical points for the Thesis Program)-Copy of identity card-Photo (2 Pieces)

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE), Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk üniversitesi olarak 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi çatısı altında 2013 yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır.
Enstitümüzde, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında toplam 16 Tezli -12 Tezsiz Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsünde geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor

Bilim, sağlık ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip eden Üsküdar Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli yeri olan Fen Bilimleri Enstitüsü, geleceğin bilim insanlarını yetiştirme amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

AR-GE çalışmalarına katkı sağlanıyor

Üsküdar Üniversitesi’nin AR-GE faaliyetlerine de katkıda bulunan ve gelecekte de bu alanda çalışmalar yürütecek nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen Fen Bilimleri Enstitüsü, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Literatürdeki yeniliklere hâkim eğitim

Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, profesyonel akademik kadrosu ve geniş uygulama imkanları ile alanına ve literatürdeki yeniliklere hakim, vizyonlu ve tam donanımlı eğitim sunmaktadır. Programlara katılanların uzmanlık alanlarında derinleşmeleri, gelecekte akademik kariyer yapmak isteyenlere de sağlam bir temel oluşturmaları hedeflenmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, aşağıdaki programlar yer almaktadır.

Enstitü/Program
Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tezli)
Biyoinformatik (Tezli)
Biyoteknoloji (Tezli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tezsiz)
Biyomühendislik (İngilizce) (Tezli)
Biyoteknoloji (Tezsiz)
Bilgisayar Mühendisliği (Tezli)
Biyomühendislik (Tezli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tezli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz)
Biyomühendislik (Tezsiz)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tezsiz)
Mühendislik Yönetimi (Tezli)
Siber Güvenlik (İngilizce) (Tezli)
Siber Güvenlik (Tezsiz)
Mühendislik Yönetimi (İngilizce) (Tezli)
Siber Güvenlik (İngilizce) (Tezsiz)
Yapay Zeka Mühendisliği (Tezli)
Mühendislik Yönetimi (İngilizce) (Tezsiz)
Siber Güvenlik (Tezli)
Yapay Zeka Mühendisliği (Tezsiz)
Kimya Mühendisliği (Tezli)
Moleküler Biyoloji (İngilizce) (Tezli)
Moleküler Biyoloji (Tezli)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Tezli)
Moleküler Biyoloji (İngilizce) (Tezsiz)
Moleküler Biyoloji (Tezsiz)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Tezsiz)Fen Bilimleri Enstitüsünde nitelikli yüksek biyomühendisler yetiştiriliyor

İnsan ve çevre sağlığını ilgilendiren kuruluşların araştırma-geliştirme bölümlerinde yüksek biyomühendislere ihtiyaç vardır. Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı’nın amacı, ülkemizde ve yurt dışında yüksek nitelikli araştırma yapacak nitelikli araştırmacı ihtiyacına katkıda bulunmak ve biyomühendislik alanında bilgi birikimini artıracak bilimsel çıktıları ülkemiz ve insanlık hizmetine sunmaktır.

Sağlık kuruluşlarının uzman moleküler biyologlara ihtiyacı var

Moleküler Biyoloji  Yüksek Lisans Programı; hastalıklara tanı koyma, tedaviye zemin hazırlama ve hastalıkların nedenlerini anlamaya çalışmanın yanında hastalıklara veya herhangi bir fiziksel soruna neden olabilecek moleküler mekanizmaların önceden saptanıp bireylere genetik danışma veya gerekli yaşam düzeninin oluşturulmasında gerek duyulan bir bilim dalıdır. Bu yüzden canlı sağlığını ilgilendiren kuruluşların sağlık bölümlerinde yüksek moleküler biyologlara ihtiyaç vardır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Haberler » Tümünü Listele

Fen Bilimleri Enstitüsü Akademisyen Videoları » Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!