Laboratuvarlar ve ARGE Merkezleri

Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarı

Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programının amacı; konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin yöntemleri (Mikrobiyolojik, Biyokimyasal, Sitogenetik vb.) kullanabilen, tanıya yönelik verileri elde ederek düzenleyen, amaca/etik kurallara uygun olarak paylaşım ve kullanıma sunabilen özelliklere sahip, tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuvar hizmetleri veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarında; doğru, zamanında ve etkin olarak yapılan tanının tedaviyi/izlemi doğrudan yönlendirebileceği bilincine erişmiş ve yukarıdaki nitelikleri kazanmayı hedefleyen öğrencilerin alanları ile ilgili tıbbi becerilerini geliştirmek amacı ile; mikroskobi, kültür, seroloji, immünolojik testler, rutin biyokimyasal analizler, sterilizasyon/dezenfeksiyon/antisepsi uygulamaları, olgu çalışmaları, temel moleküler testler gibi önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Mikroskop (10'lık, 40'lık ve 100'lük Objektifli)

5

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

1

Bio-Rad Uview Mini Transilluminator jel görüntüleme cihazı

1

Elektroforez Seti

1

McFarland Ayarlama Cihazı

1

Miktropipet

5

Ultrasonikatör

1

Distile su makinesi

1

Otoklav

1

Soğutmalı Santrifüj

1

Pasteur Fırını

1

Çift Kapılı Buzdolabı (+4 ve -20)

1

Ömer Faruk KARASAKAL Ömer Faruk KARASAKAL CV
SHMYO / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri / Radyoterapi - Program Başkanı
Öğr. Gör. Ömer Faruk Karasakal Sakarya’da doğdu. Mithatpaşa Şükrü Ayna Lisesi ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında biyokimya alanında ... [ » ]
Ömer Faruk KARASAKAL / (0216) 400 22 22 - : 5107