Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarı

Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarı

Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarında; doğru, zamanında ve etkin olarak yapılan tanının tedaviyi/izlemi doğrudan yönlendirebileceği bilincine erişmiş ve aşağıdaki nitelikleri kazanmayı hedefleyen öğrencilerin alanları ile ilgili tıbbi becerilerini geliştirmek amacı ile mikroskobi, kültür, seroloji, immünolojik testler, rutin biyokimyasal analizler, sterilizasyon/dezenfeksiyon/antisepsi uygulamaları, olgu çalışmaları, temel moleküler testler gibi önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarı Çalışmaları

Öğrencilere laboratuvar kalite kontrol unsurlarını sağlayarak en kısa sürede sonuçlar elde edebilen, karşılaştığı sorunlara etkin çözümler üretebilen, ilgili tıbbi belgeleme süreçleri ve iş organizasyonuna uygun, takım çalışmasına uyumlu, sorumluluk sahibi, hasta, hasta yakınları, hekimler, laboratuvar uzmanları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkin iletişim kurabilen, meslek etiği ilkelerini kavramış sağlık çalışanları olmaları yolunda gerekli altyapı kazandırılır.

Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarı Kullanımı

Rutin Tıbbi Analiz Laboratuvarını ağırlıklı olarak kullanan öğrencilerimiz Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencileridir ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Program
ının amacı;

  • Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş,
  • Tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan,
  • Kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen,
  • Teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin yöntemleri (Mikrobiyolojik, Biyokimyasal, Sitogenetik vb.) kullanabilen,
  • Tanıya yönelik verileri elde ederek düzenleyen,
  • Amaca/etik kurallara uygun olarak paylaşım ve kullanıma sunabilen özelliklere sahip,

Sağlık sektörü içerisindeki organizasyon şemasını öğrenerek, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Parazitoloji, Hematoloji, Seroloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik testlerini yapan kuruluşlarda aktif bir şekilde görev alabilecek ve üniversitelerdeki araştırma laboratuvarlarında, ilaç sanayi laboratuvarlarında, halk sağlığı enstitülerinde, tıp ve sağlık merkezlerinde ayrıca tıbbi laboratuvar ve medikal ürünlerin AR-GE çalışmalarında, üretiminde, sektöre pazarlanmasında çalışabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Mikroskop (10'lık, 40'lık ve 100'lük Objektifli)

5

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

1

Bio-Rad Uview Mini Transilluminator jel görüntüleme cihazı

1

Elektroforez Seti

1

McFarland Ayarlama Cihazı

1

Miktropipet

5

Ultrasonikatör

1

Distile su makinesi

1

Otoklav

1

Soğutmalı Santrifüj

1

Pasteur Fırını

1

Çift Kapılı Buzdolabı (+4 ve -20)

1

Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARASAKAL

SHMYO - Müdür Yard. / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı / Radyoterapi / ÜSUZEM Müdür Yardımcısı

CV Görüntüle Özgeçmiş Ömer Faruk KARASAKAL / (0216) 400 22 22 : 5107