Rektörün Mesajı

Üsküdar Üniversitesi misyon ve vizyonunu bilimsellik, evrensellik,  çoğulculuk, demokratik anlayış, çağdaşlık ve insan odaklı yaklaşım ilkeleri üzerine kurmuş olup amaçlarını ve hedeflerini bu ilkeler ışığında oluşturmuştur. 

Bu ilkeler doğrultusunda üniversitemizin temel amacı, daha iyi bir gelecek ve daha yaşanılası bir dünya için eğitim öğretim hizmeti vermek, bilimsel üretim yapmak, bilgiyi hayata dönüştürmektir. 

Kentimizin, ülkemizin ve dünyamızın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunacak kalitede insan gücü yetiştirmek, bilimsel bilgi üretimiyle de insanlığa hizmet etmek öncelikli misyonumuzdur. Bu misyon doğrultusunda eğitimde mükemmelliği, bilimsel üretimde ise vizyoner anlayışı önemsiyoruz.  Üniversitemizde eğitim öğretim gören bireylerin yalnızca mesleklerinde değil, yaşamlarının tüm alanlarında başarılı olmalarını istiyoruz. Bu nedenle olabildiğince kapsamlı, çok yönlü, hayatın gerçekliğinden beslenen vizyoner bir eğitim öğretim hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Kendi alanlarında kalifiye, eleştirel düşünüş yetisine sahip, sorgulayan, tartışan, sorunlara, olaylara, olgulara çok yönlü bakabilen, proaktif, çözüm odaklı, ayrım gözetmeksizin tüm insanlara saygılı, hoşgörülü, kucaklayıcı bireyler yetiştirmeyi kendimize görev edinmiş bulunmaktayız. 

Eğitim öğretim programlarımızla hayatın tüm kesitlerine dokunmayı hedefliyoruz. Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim - öğretim programlarımızın tümünde bilimsel bilgi temel alınmakta olup teorik ve uygulamalı eğitimin bir arada verilmesine özen gösterilmektedir. 

Üniversitemizde eğitim öğretimde çağdaş metodların kullanılmasına, uygulamalı eğitim için en yeni teknolojik donanıma sahip laboratuvar ortamlarının oluşturulmasına özen gösterilmekte; ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarla yapılan paydaşlık anlaşmalarıyla öğrencilerimizin kendi alanlarında mesleki deneyim ve beceri elde etmeleri sağlanmaktadır.

Üniversitemiz, araştırma - geliştirme çalışmalarına önem vermektedir. Üniversiteler yalnızca eğitim öğretim kurumları değil, aynı zamanda bilgi üretim merkezleridir. Üsküdar Üniversitesi de bu anlayışı benimsemiş olup gereğini en etkin biçimde yerine getirmeye özen göstermektedir. Üniversite – sanayi işbirliği ve üniversite – toplum işbirliği kapsamında gerçekleştirilen projelerle üniversitemiz bölgesel, ulusal ve evrensel düzlemde katkı sağlama heyecanı içerisindedir. 

Üniversitemiz için uluslararası düzeyde hareketlilik önemlidir. İngilizce eğitim vermekte olan programlarımızla uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline gelmiş bulunmaktayız. Diğer yandan Erasmus vb. değişim programlarıyla uluslararası düzeyde akademik düzeydeki hareketliliğe de önemli oranda katkı sağlamaktayız. 

Dünya kenti İstanbul’un incisi Üsküdar’da konuşlanan, kuruluşundan bu yana belirlediği tüm hedefleri eksiksiz gerçekleştiren üniversitemizin bundan sonraki hedefi ise yakın gelecekte dünyanın sayılı üniversiteleri arasındaki yerini alarak eğitim - öğretim hizmetine ve bilimsel üretimine devam etmektir.

Prof. Dr. Nazife Güngör

Rektör