Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Ücretleri

Üsküdar Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, araştırmacılardan en az birinin Üsküdar Üniversitesi mensubu olduğu durumlarda başvuru dosyalarından değerlendirme ücreti almamaktadır.

Bunun dışındaki başvurular kabul edilmekte olup aşağıdaki belirtilen ücretler alınmaktadır.

Faz I / II / III / IV araştırmaları ve BE / BY araştırmalarında sorumlu araştırmacı Üsküdar Üniversitesi mensubu dahi olsa aşağıdaki listede yer alan ücretler tahsil edilir.

Başvuru Ücretleri: 2018

Faz I, II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 2.663,96
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.335,58
BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.335,58
Gözlemsel İlaç Çalışmalarının İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.335,58
Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 906,18
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 604,12
BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 604,12
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 604,12
Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 52,79
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 52,79
BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 52,79
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 52,79
Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu 3.624,69
Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu 3.624,69
Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu 244,13
Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi 350,00
Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi 350,00
Zayi Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi 350,00
Zayi Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu 350,00
Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuruları 105,58
İlaç Dışı Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 2.663,96
İlaç Dışı Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 906,18