Mali İşler Daire Başkanlığı- Hakkında

Üsküdar Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kanunu ve ilgili diğer mali mevzuatlara yönelik olarak tüm muhasebe, finans, bütçeleme, mali raporlama faaliyetleri ile öğrenci cari hesapları ve öğrenci burs ödemelerinin kontrolü ve takibi konularını gerçekleştirmektedir.

MALİ İŞLER İLETİŞİM E-POSTA:  maliisler@uskudar.edu.tr