Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Hakkında

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Amacı;

Üniversitemizin inşaat, etüt-proje, teknik bakım-onarım, yapı denetim ve yer araştırmaları işlerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini, günlük hizmetlerin yürütülmesini ve sonuçlanmasını sağlamaktır.

Görev ve Sorumlulukları;

  • Üniversitemizin gelişmesi doğrultusunda bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek,
  • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak, 
  • İhale dosyalarını hazırlamak, ihalesini yapmak ve sonuçlandırmak,
  • İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemini yapmak,
  • Binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek, ve teknik personelin sevk ve idaresini sağlamak,
  • Her türlü altyapı ihtiyacını belirlemek, kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
  • Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak, sunmak ve takip etmek,
  • Bina ve tesislerin işleyişindeki tüm aksaklıkları gidermek ve takip etmek.