Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu - Formlar


Başvuru Prosedürü

Etik kurul başvuru formu, taahhütname ve sipariş formu, proje yürütücüsü tarafından doldurulup, deney hayvanları kullanım sertifikası fotokopisi eklenerek elektronik ortamda etik kurul sekreterliğine gönderilir.

Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu