Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu - Formlar

Başvuru Prosedürü

Etik kurul başvuru formu, taahhütname ve sipariş formu, proje yürütücüsü tarafından doldurulup, deney hayvanları kullanım sertifikası fotokopisi eklenerek elektronik ortamda etik kurul sekreterliğine gönderilir.