PROMER (İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Merkez Faaliyetleri

Yayınlar

WOS Kapsamına Giren: 14

Kitap - Kitap Bölümü
 • Hydrogen Production by Algae

  Yazarlar: Prof. Dr. Tunç ÇATAL
  ISBN: 9781119152026
  Yayınevi: > John Wiley Tarih: 01.2020
Kongre - Konferans Katılımı
 • Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi 2019

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Prof. Dr. Tunç ÇATAL Tarih: 11.2020
Projeler
 • İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi Kurulması

  Kategori: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: Gecici_TR10/16/YNY/0056
  Tarih: 01.2017
 • Yeni Keşfedilen Bir Reaktif ile Farklı Kullanım Alanlarına Yönelik Demir (2) Sülfat Tayin Kitlerinin Geliştirilmesi

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 1671619
  Tarih: 06.2019
 • Çam Kozalağı ile Yoğurt Üretimi ve Üretilen Yoğurdun Tiroit Kanseri Üzerinde Anti Kanser Etkisinin Araştırılması

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B011901965
  Tarih: 01.2020
 • Korona Virüs ile Kontamine olan Atıksuların Dezenfeksiyonu için Yenilikçi Uygulamaların Geliştirilmesi

  Kategori: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: TR10/20/COVID/0409
  Tarih: 04.2020
 • Zongunluk-Bartın Defnesinin Kemotip Belirleme Çalışması

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: xxx
  Tarih: 08.2020
 • Cu-Ag katkılı TiO2 ve TiO2 nanotüp içerikli Fotokatalitik Nanomalzemelerin anti-bakteriyel, anti-viral maske (filtreli) üretiminde kullanılması

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 585403
  Tarih: 01.2021
Diğer Faaliyetler
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: TÜSEB toplantı
  Tarih: 01.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Yıldız TTO toplantı
  Tarih: 01.2021