PROMER (İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Merkez Faaliyetleri

Yayınlar

WOS Kapsamına Giren: 26

Kitap - Kitap Bölümü
 • Hydrogen Production by Algae

  Yazarlar: Prof. Dr. Tunç ÇATAL
  ISBN: 9781119152026
  Yayınevi: > John Wiley Tarih: 01.2020
Kongre - Konferans Katılımı
 • 25. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Uzman Burak Aliosman KILINÇ, Prof. Dr. Tunç ÇATAL Tarih: 07.2023
 • BIOMATSEN 2021

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Uzman Murat ÖZDEMİR, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN, Prof. Dr. Tunç ÇATAL Tarih: 10.2021
 • Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi 2019

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Prof. Dr. Tunç ÇATAL Tarih: 11.2020
Projeler
 • Çevre sağlığında gemi atıkları tehdidi: Biyoelektrokimyasal hücrelerle çevresel giderimi ve enerji dönüşümü

  Kategori: TÜSEB
  Başvuru Numarası: 40076
  Tarih: 03.2024
 • 4-aminobütirat transaminaz enzimi (GABA): Rekombinant DNA yöntemiyle üretilmesi ve karakterizasyonu

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 763712
  Tarih: 03.2024
 • Yeni nesil floresans hücre boyası olarak antrakinon analogları

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012331717
  Tarih: 11.2023
 • Vakum Memran Press cihazı ile ilgili EN 50413 standardına göre elektromanyetik alan maruziyeti incelemesi. Ve ölçüm ve raporlama Projesi

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 23.19/01
  Tarih: 09.2023
 • Ökaryotik Hücreler ile Biyoelektroliz Hücrelerinde Hidrojen Üretiminin Optimizasyonu

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 719786
  Tarih: 04.2023
 • Aronia melanocarpa Meyvesinin Farklı Fraksiyonları ile Hazırlanan Sirke ve Su Kefirlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Kombine Deneysel ve Hesaplamalı Yaklaşımlar ile İncelenmesi

  Kategori: İkili işbirliği projeleri
  Başvuru Numarası: 705207
  Tarih: 01.2023
 • Etanol stresine direnci arttırılmıs maya hücreleri ile biyoyakıt hücrelerinde es zamanlı elektrik ve biyoetanol üretiminin arastırılması

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 702543
  Tarih: 01.2023
 • Bitki kaynaklı doğal antifungal etken moleküllerin kenetlenme yöntemi ile belirlenmesi

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2022-ACİL-10 kodlu TÜSEB
  Tarih: 12.2022
 • Geliştirilen Toprak Tabanlı Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinin Performansı Üzerinde Seçilen Çevresel Kirleticilerin Etkisinin Analizi: Yeni bir biyosensör önerisi

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 111111
  Tarih: 11.2022
 • Geliştirilen Toprak Tabanlı Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinin Performansı Üzerinde Seçilen Çevresel Kirleticilerin Etkisinin Analizi: Yeni bir biyosensör önerisi

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 28521
  Tarih: 11.2022
 • Investigation of N-acyl homoserine lactone based quorum sensing signaling molecules and their role among the bacterial species producing industrially important extracellular enzymes

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 2216-B TUBITAK-2022
  Tarih: 11.2022
 • Antartika’dan İzole Edilen Psychrobacter sp. TaeBurcu001 Kullanılarak Eş zamanlı Elektrik Üretimi ve Pestisit Biyogideriminin Mikrobiyal yakıt hücrelerinde Araştırılması

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1139B412200658
  Tarih: 06.2022
 • In Siliko Metotlarla Yara, Yara İzi ve Yanık Tedavileri için Alternatif Bitkisel Kökenli Bileşiklerin Belirlenmesi

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012206690
  Tarih: 06.2022
 • Cildin Doğal/Foto Yaşlanması Karşıtı Bitkisel Kökenli Yeni Etken Bileşiklerin In Siliko Olarak Belirlenmesi

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012206649
  Tarih: 06.2022
 • In Silico Metotlarla Yara, Yara Izi ve Yanık Tedavileri Için Alternatif Bitkisel Kökenli Bilesiklerin Belirlenmesi

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012206690
  Tarih: 06.2022
 • Cildin Dogal/Foto Yaslanması Karsıtı Bitkisel Kökenli Yeni Etken Bilesiklerin In Siliko Olarak Belirlenmesi

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012206649
  Tarih: 06.2022
 • Porphyridium cruentum Mikroalg Türünden Antimikrobiyal Özellikli Peptitlerin İzolasyonu, Üretimi ve İn-vitro Etkinlik Analizi

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012210310
  Tarih: 06.2022
 • TÜBİTAK HAMLE PROJESİ

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 1219219
  Tarih: 01.2022
 • Ökaryotik hücre hidrojen üretimi

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 625675
  Tarih: 11.2021
 • TÜBİTAK 1002-ECV Hidrojen Üretimi

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 609681
  Tarih: 06.2021
 • Ganoderma lucidum etkileri

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012006147
  Tarih: 01.2021
 • Cu-Ag katkılı TiO2 ve TiO2 nanotüp içerikli Fotokatalitik Nanomalzemelerin anti-bakteriyel, anti-viral maske (filtreli) üretiminde kullanılması

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 585403
  Tarih: 01.2021
 • Zongunluk-Bartın Defnesinin Kemotip Belirleme Çalışması

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: xxx
  Tarih: 08.2020
 • Korona Virüs ile Kontamine olan Atıksuların Dezenfeksiyonu için Yenilikçi Uygulamaların Geliştirilmesi

  Kategori: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: TR10/20/COVID/0409
  Tarih: 04.2020
 • Çam Kozalağı ile Yoğurt Üretimi ve Üretilen Yoğurdun Tiroit Kanseri Üzerinde Anti Kanser Etkisinin Araştırılması

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B011901965
  Tarih: 01.2020
 • Çam Kozalağı ile Yoğurt Üretimi ve Üretilen Yoğurdun Tiroit Kanseri Üzerinde Anti Kanser Etkisinin Araştırılması

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B011901965
  Tarih: 10.2019
 • Yeni Keşfedilen Bir Reaktif ile Farklı Kullanım Alanlarına Yönelik Demir (2) Sülfat Tayin Kitlerinin Geliştirilmesi

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 1671619
  Tarih: 06.2019
 • İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi Kurulması

  Kategori: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: Gecici_TR10/16/YNY/0056
  Tarih: 01.2017
Diğer Faaliyetler
 • Kurum dışı eğitim verme

  Kapsam: GTÜ Biyoteknoloji enstitüsü sem,ner
  Tarih: 04.2024
 • Çalışma Grupları Toplantı Tutanakları

  Kapsam: EKTE
  Tarih: 05.2023
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: (TÜSEB) Eurasia Biotechnology Forum 13 Ara 2022 Sal 14:00 - 17:00 (GMT+03:00) İstanbul
  Tarih: 12.2022
 • Çalışma Grupları Toplantı Tutanakları

  Kapsam: Gündem Maddeleri 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Yeni Katılımcıları 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Çalışmaları Değerlendirildi 3. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Planlanması 4. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetleri Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Yeni dönemde Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubuna yeni katılımcılarımız Dr. Öğr. Ayla ARSLAN, Arş. Gör. Çağla GÜNEY ve Arş. Gör. Ayşegül YANIK ile tanışma gerçekleşmiştir. 2. Dr. Öğr. Ayla ARSLAN, Arş. Gör. Çağla GÜNEY ve Arş. Gör. Ayşegül YANIK, geçmiş ve güncel çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. 3. Çalışma grubu faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı 4. PROMER Laboratuvarında yürütülecek iki öğrenci projesi hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Moleküler Biyoteknoloji ile ilgili süreçlerdeki gelişmeler paylaşılmış, sabit gündem maddeleri görüşülmüştür.
  Tarih: 11.2022
 • Çalışma Grupları Toplantı Tutanakları

  Kapsam: Gündem Maddeleri 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Paylaşılması 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Planlanması 3. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Üyelerinin Geçmiş Çalışma Sonuçları Değerlendirildi Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu güncel faaliyetleri konuşuldu ve çalışmaların gidişatı hakkında fikirler paylaşıldı. 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu gelecek dönem gerçekleşecek faaliyetlerin neler olabileceği hakkında fikir paylaşımında bulunuldu. 3. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Üyelerinin geçmiş çalışma sonuçları değerlendirildi ve bilgi paylaşımı yapıldı.
  Tarih: 09.2022
 • Çalışma Grupları Toplantı Tutanakları

  Kapsam: Gündem Maddeleri 1. Yapılan ve Yapım Aşamasında Olan Çalışmaların Değerlendirilmesi 2. Ulusal Proje Çağrıları 3. Lisans Öğrencilerini Proje Yazımında Teşvik Etmek 4. Toplantı Katılımcıları Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Prof. Dr. Tunç ÇATAL ve Doç. Dr. Vildan ENİSOĞLU ATALAY ekipleri ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem SEZER ZHMUROV, çalışma fikirlerini paylaştı. 2. Prof. Dr. Tunç ÇATAL, PROMER Laboratuvarına entegre iki adet Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2209 projesinin gönderildiğini bildirdi. Doç. Dr. Vildan ENİSOĞLU ATALAY, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa çalışan bir projesinin devam ettiğini bildirdi. Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem SEZER ZHMUROV, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) projesi yazımına başlayacağından bahsetti. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) proje çağrılarının takip edilmesi kararlaştırıldı. 3. Proje çağrılarını takip edip, popüler çalışma konuları ile ilgili özellikle ürün, prototip ve patent bazlı projelerin yazımı konusunda lisans öğrencilerinin teşvik edilmesi kararlaştırıldı. 4. Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN yıllık izinde olduğundan dolayı toplantıya katılmamıştır. Moleküler Çalışma Grubu'nda olan diğer bütün katılımcılar toplantıya katılmışlardır.
  Tarih: 07.2022
 • Çalışma Grupları Toplantı Tutanakları

  Kapsam: Üç adet gündem maddesi (Yapılan ve yapım aşamasında olan çalışmaların değerlendirilmesi, ulusal proje çağrıları ve lisans öğrencilerini proje yazımında teşvik etmek) üzerinde durularak ilgili toplantı gerçekleştirilmiştir.
  Tarih: 07.2022
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Gündem Maddeleri 1. Geçmiş toplantıların değerlendirilmesi. 2. Staj yapan bölüm öğrencilerimiz hakkında Dış Paydaş temsilcimiz Betül Bıyık'ın görüşlerinin alınması. 3. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususunun görüşülmesi. 4. Gelecek döneme ait muhtemel işbirliklerinin görüşülmesi. Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 3. Toplantısında alınan kararlar üzerinde görüşüldü. 2. Staj yapan bölüm öğrencilerinin temel bilgi düzeyleri hakkında dış paydaşımızın görüşleri alındı. 3. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususu görüşüldü ve protokolün uzatılmasına karar verildi. 4. Gelecek döneme ait işbirlikleri hakkında tartışıldı.
  Tarih: 05.2022
 • Çalışma Grupları Toplantı Tutanakları

  Kapsam: Gündem Maddeleri 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Paylaşılması 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetleri konuşuldu. 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetleri değerlendirilerek ek çalışmaların neler olabileceği hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
  Tarih: 05.2022
 • Çalışma Grupları Toplantı Tutanakları

  Kapsam: Gündem Maddeleri 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Paylaşılması 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetleri konuşuldu. 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetleri değerlendirilerek ek çalışmaların neler olabileceği hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
  Tarih: 05.2022
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Gündem Maddeleri 1. Toplantıda ana gündem maddeleri proje çalışmalarının ve iş birliklerinin görüşülmesi olmak üzere, aşağıdaki maddeler görüşülerek kararlar alınmıştır: 2. Gerçekleştirilmesi muhtemel işbirlikleri üzerine görüşülmesi. 3. Dış paydaşımız ile yapılabilecek proje çalışmalarının değerlendirilmesi. 4. Bölüm öğrencilerimizin staj imkanları hakkında görüşülmesi. 5. Bir sonraki Dış Paydaş toplantısı tarihinin belirlenmesi. Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Bölüm öğretim üyeleri ile dış paydaş temsilcisi Betül Bıyık'ın tanışması gerçekleştirildi. 2. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri öğrencilerine yönelik olacak şekilde dış paydaş ile gerçekleştirilmesi muhtemel işbirlikleri üzerine görüşüldü. 3. Dış paydaş temsilcimiz Betül Bıyık ile gerçekleştirilmesi muhtemel ortak projeler hakkında görüşüldü. 4. Bölüm öğrencilerimizin staj imkanları hakkında görüşüldü. 5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 4. Toplantısının 23/05/2022 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
  Tarih: 04.2022
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: 1. Toplantıda ana gündem maddesi ilk toplantıda alınan kararların görüşülmesi olarak belilrlenmiştir. 2. Bölüm öğrencilerimizin staj süreçleri hakkında dış paydaşımızdan görüş alınması. 3. Dış paydaşımızın görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi. 4. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususu görüşülmesi. 5. Gelecek dönemde yapılabilecek iş birliklerinin değerlendirilmesi. 6. Bir sonraki Dış Paydaş Toplantısının tarihinin belirlenmesi. Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 1. Toplantısında alınan kararlar üzerinde görüşüldü. 2. Staj yapan bölüm öğrencilerinin temel bilgi düzeyleri hakkında dış paydaşımızdan görüşler alındı. 3. Dış paydaşımızın talepleri üzerinde tartışıldı. 4. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususu görüşüldü ve protokolün uzatılmasına karar verildi. 5. Gelecek döneme ait işbirlikleri hakkında tartışıldı. 6. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 3. Toplantısının 04/04/2022 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
  Tarih: 03.2022
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Gündem Maddeleri 1. Toplantıda ana gündem maddesi ilk toplantıda alınan kararların görüşülmesi olarak belilrlenmiştir. 2. Bölüm öğrencilerimizin staj süreçleri hakkında dış paydaşımızdan görüş alınması. 3. Dış paydaşımızın görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi. 4. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususu görüşülmesi. 5. Gelecek dönemde yapılabilecek iş birliklerinin değerlendirilmesi. 6. Bir sonraki Dış Paydaş Toplantısının tarihinin belirlenmesi. Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 1. Toplantısında alınan kararlar üzerinde görüşüldü. 2. Staj yapan bölüm öğrencilerinin temel bilgi düzeyleri hakkında dış paydaşımızdan görüşler alındı. 3. Dış paydaşımızın talepleri üzerinde tartışıldı. 4. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususu görüşüldü ve protokolün uzatılmasına karar verildi. 5. Gelecek döneme ait işbirlikleri hakkında tartışıldı. 6. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 3. Toplantısının 04/04/2022 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
  Tarih: 01.2022
 • Kurum dışı eğitim verme

  Kapsam: Proje makale yazma eğitimi
  Tarih: 11.2021
 • Kurum dışı eğitim verme

  Kapsam: PROMER BİYOTEKNOLOJİ BAHAR SEMİNERLERİ 2021
  Tarih: 06.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: ARGEYEP AREL UNI, IST UNI CERRAHPAŞA EIC AB PROJE TOPLANTISI
  Tarih: 03.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: YTÜ ve Sabancı Üniversitesi ile patent ticarileşme ve ülksel seçim toplantısı
  Tarih: 02.2021
 • Kurum dışı eğitim verme

  Kapsam: Cağaloğlu Anadolu Lisesi tanıtım
  Tarih: 02.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Yıldız TTO toplantı
  Tarih: 01.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: TÜSEB toplantı
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Üsküdar Üniversitesinde Milli Reaktif Geliştirildi Kaynak: https://turk-internet.com/uskudar-universitesinde-milli-reaktif-gelistirildi/
  Tarih: 02.2020
 • Kurum dışı eğitim verme

  Kapsam: 2. İleri Kromatografik Yöntemler Uygulamalı Eğitimi kapsamında eğitim verilmiştir.
  Tarih: 01.2019
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi iş birliği ile kokain tespitinde yeni bir çalışmaya imza atıldı. Yürütülen araştırmada, insan idrarında kokain metabolitlerinin tespit edilmesi ile ilgili yeni bir mikrobiyal biyosensör geliştirildi.
  Tarih: 01.2019