Ebelik Laboratuvarı

Ebelik lisans eğitimi hem teorik bilgi, hem beceri gerektiren bir eğitimdir. Öğrencilerin, kliniklerdeki hastalar üzerinde gerçekleştirecekleri bakım uygulamalarını, öncelikle laboratuvar ortamında kazanmaları gerekir. Bu nedenle de, beceri laboratuvarlarının donanımı ve öğrencilerin laboratuvar ortamındaki beceri eğitimleri çok önemlidir. Üniversitemizin Ebelik Laboratuvarı, öğrencilerin kazanmaları gereken becerilere uygun maket ve laboratuvar malzemeleri ile düzenlenmiştir. Laboratuvar uygulamaları,  uzman öğretim elemanları eşliğinde, mesleki derslerin içeriğine uygun olarak, her bir öğrenci ile bire bir çalışılarak gerçekleştirilmekte, böylece öğrenciler klinik uygulamalara başlamadan önce, gerekli becerileri kazanmaktadırlar. 

Cihaz Cinsi

Adedi

Laboratuvar sarf malzemeleri (enjektör, bakım setleri, spekulum, eldiven, maske vb.)

-

Bebek Tartı Aleti

1

Baskül

1

Servikal Replika ve Setler

-

Cerrahi Set

2

Yenidoğan Bakım Malzemeleri

-

Manuel Vakum Aspiratörü

1

Fetal El Dopleri

2

Hasta Yatağı

1

Muayene ve Doğum Masası

2

Gaumard Pelvik Maketi

4

Epizyotomi Maketi

1

Mama Natalie Birthing Simulator

1

S550.100 Noelle Tam Boy Doğum Eğitim Maketi

1

S500 Noelle Doğum Maketi

1

Güler CİMETE Güler CİMETE CV
SBF / Ebelik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Güler Cimete  1984 yılında  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun oldu.  Aynı Üniversite’nin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 1987 yılında Yüksek Lisans, 1991 yılında Doktora eğitimini tama ... [ » ]
Güler CİMETE / (0216) 400 2222 - : 5072
Hülya ELMALI Hülya ELMALI CV
SBF / Ebelik
1988 Kayseri doğumlu Hülya Elmalı, 2011 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2015 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Hemşirelik Esasları alanında Yüksek lisans eğitimini tamamlayan Elmalı, halen Marmara Ün ... [ » ]
Hülya ELMALI / (0216) 400 2222

Laboratuvar ve ARGE Merkezi