Neurobiofeedback Laboratuvarı

NEUROBİOFEEDBACK'İN KULLANIM AMACI: Bireyin bilinçli olarak anlamadığı, fark etmediği, beyindeki normal ve normal dışı bioelektriksel tepkilerin bir araç yardımı ile monitörize edilmesi yoluyla bilinçli duruma getirilerek, bireye bilişsel ve davranışsal fizyolojisini kontrol etme yeteneğini kazandırmaktır.

Neurobiofeedback Laboratuvar Uygulamaları

Biofeedback ile bireyler kendilerine sıkıntı veren bedensel tepkilerini kontrol etmeyi öğrenirler. Parmak boğumlarına takılan elektrotlarla kas direnci, deri sıcaklığı, kalp atış hızı gözlenir, doğruyu fark etmeleri ve hatalı olanın düzenlenmesi için çalışma yapılır. Respirasyon biofeedback ile diyaframa takılan kemer ile doğru nefes almayı öğrenirler, hatalı nefes kullanımı düzeltilir, kaslardaki gergin bölgelere EMG biofeedback kullanılarak kasların gevşetilmesinde görüntü ve verilerle birlikte gevşeme öğretilir. Vaginismus için kullanılan aparatlarla yaptırılan çalışmada vaginismusun çözümlenmesi sağlanır.

Geri bildirim nabız, deri sıcaklığı, kas direnci gibi fizyolojik özellikli olursa biofeedback, beyin bio elektrik faaliyetleri ile ilgili olursa neurofeedback, her iki geribildirimin beraber uygulanabildiğinde neurobiofeedback olarak adlandırılır.

Neurobiofeedback Laboratuvarında Uygulanan Teknikler

Teknik olarak Neurofeedback ise temelde bir EEG sistemidir. Fonksiyonel olarak bölgesel "training" amaçlıdır. QEEG'de belirlenen ve normalden farklı bioelektrik aktivite gösteren bölge tespit edilir. Bu bölgeye elektrotlar takılır. Bir pod sistemi yardımıyla tespit edilen bölgedeki bioelektrik aktivasyon moniterize edilir. Bilgisayar kontrollü bioelektrik veri kayıtları otomatik olarak filtre edilir. Kaydedilen bu aktivite depolanır ve analiz edilir. Bunun sonucunda hem o seanstaki bioelektrik aktiviteyi yansıtan hem de seanslar arasında karşılaştırmalı performans değerlendirmesi ve görsel geribildirimi kuvvetlendiren grafikler elde edilir.Neurobiofeedback Laboratuvarında Düzenleyici çalışmalar yapılır.

Neurobiofeedback günümüz hızlı ve stresörler açısından oldukça zengin olan günlük yaşantısı içinde yorulan beyni otojenik olarak rahatlatmakta kullanılan, stresörlerden kaçınmayı ve onlarla baş etme mekanizmalarını öğrenip kullanabilmeyi güçlendirmeye yönelik de bir sistemdir. Stres ve strese dayalı nedenlerle ortaya çıkabilecek ruhsal rahatsızlıklardan korunmaya ve baş etme mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik kullanılabilirliği olan bir sistemdir.

Biofeedback, kişinin stresin bedensel belirtilerine yönelik farkındalığını artırarak bu belirtileri kontrol etmesine, bir anlamda da psikolojik olarak gevşeyip rahatlamayı öğrenmesine yardımcı bir tekniktir. Bu amaçla geliştirilmiş en etkin yöntemlerden biri olan "Neuro-biofeedback"de (sinir-beden geribildirimi), bilgisayar ortamında bedensel tepkilerin geribildiriminin yanında beyin dalgalarının gözlenmesi ve kişinin bunları geribildirim aracı olarak kullanması sağlanabilmektedir. Psikoterapi süreci içerisinde uygulanan bu teknikle, kişilere stresi kontrol etme becerisi kazandırılmaktadır. Streste: Bu teknik, bireylere stresli ortamda soğukkanlı kalabilme becerisini kazandırmada ilaçsız bir yöntem olarak önem taşır. Düşünceye teknolojik müdahale anlamına gelen bu uygulama kişiye hedef yönelimi ve öğrenme stratejilerinin oluşturulmasında ve bunları uygulama süreci içinde süreklilik ve disipline olma esaslarını sağlamada son derece olumlu etkisi olan bir iç disiplin yapılanması sağlamaktadır.

Neurofeedback eğitimi kişiye özgül beyin dalgaları anındaki durumun nasıl olduğunu öğreterek bu durumlara irade kullanımıyla geçişin nasıl sağlanacağı konusunda eğitim verir. Eğitimi gören kişi o anki durumun gerektirdiği tepkilere göre beyin aktivitelerini kontrol edebilmekte ve durumsal fizyolojik dengeyi sağlayabilmektedir. Neurofeedback beyni daha esnek hale getirmekte ve tüm sinir sistemi üzerinde etkili olabilmektedir. Bunun anlamı oldukça etkileyicidir. Beyni kendi düzensizliğini ortadan kaldırmaya yönelik eğitmek sadece sinir sitemini etkilemekle kalmayacak, kalp, damar, sindirim, hormonal sistem ve bağışıklık sistemlerine de olumlu yönde etkisi gözlemlenebilecektir.

Neurobiofeedback Laboratuvarı 200 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Procom İnfiniti 2 Nörofeedback cihazı

6

EEG elektrotları

EMG elektrotları

Respirasyon elektrotları

Pulse elektrotları

Vajinal prob

Dr.Öğr. Üyesi Hatice Yıldız BURKOVİK

İTBF / Psikoloji

CV Görüntüle Özgeçmiş Hatice Yıldız BURKOVİK / (0216) 400 22 22
Öğr.Gör. Çiğdem DEMİRSOY ()

Rektörlüğe Bağlı Birim

Özgeçmiş Çiğdem DEMİRSOY / (0216) 400 22 22