Laboratuvarlar ve ARGE Merkezleri

Dil-Konuşma Laboratuvarı

Dil-Konuşma Laboratuvarı

Dil ve Konuşma Laboratuvarı, Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke A-Blok’ta bulunmaktadır. Bu laboratuvar, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü ile ÜSESKOM’un (Üsküdar Üniversitesi Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi) klinik uygulamalarının ve bilimsel araştırmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar, klinik uygulamaların gerçekleştirildiği terapi odaları ile insan konuşmasının akustik ve fizyolojik özelliklerinin değişik cihazlar aracılığı ile incelenebilmesine olanak sağlayan ve en yeni teknolojilere sahip olarak yapılandırılmış Fonetik (Sesbilimi) Laboratuvarından oluşmaktadır.

Dil ve Konuşma Laboratuvarının üç temel amacı/işlevi bulunmaktadır:

  1. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğrenim gören öğrencilere, sorumlu öğretim üyelerinin gözetiminde ve denetiminde bireysel ya da grup halinde klinik ve deneysel çalışmalar yapmak; laboratuvar olanaklarından dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması, terapisi ve sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde nasıl yararlanabileceklerini öğretmek.
  2. Toplum yararına uygun olarak, ÜSESKOM Dil ve Konuşma Terapisi Kliniğine başvuran vakalardan gerekli görülenlerin inceleme, değerlendirme, terapi süreçlerinde objektif yöntemlerle yönlendirilmelerini sağlamak.
  3. Ulusal ve uluslararası platformlarda yayın yapmak amacıyla temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek.

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

KAY PENTAX Marka 5150 Model Video Phonetics Program and Database

1

KAY PENTAX Marka 4332 Model Phonetic Database

1

KAY PENTAX Marka 4333 Model Palatometer Database

1

KAY PENTAX Marka 4337 Model Disordered Voice Database

1

KAY PENTAX Marka 5109 Model ADSV

1

KAY PENTAX Marka 4326 Model Voice Range Profile

1

KAY PENTAX Marka 5127 Model Sona Match Program

1

KAY PENTAX Marka 5129 Model Real Time Spectogram

1

KAY PENTAX Marka 5121 Model Real Time Pitch

1

KAY PENTAX Marka 5105 Model Multi Dimensional Voice Program

1

KAY PENTAX Marka 5141 Model Motor Speech Profile Program

1

KAY PENTAX Marka 5167-B Model Voice Games Program

1

KAY PENTAX Marka 3506 Model Auditory Feedback Tools

1

KAY PENTAX Marka 5138 Model Real Time EEG Anaysis

1

KAY PENTAX Marka 6103 Model Elektroglotograf Cihazı

1

KAY PENTAX Marka Nasometer II 6450

1

KAY PENTAX Marka 6600 Model Phonatory Aerodynamic System

1

KAY PENTAX Marka CSL 4500 Model Komputerize Konuşma Laboratuvarı

1

Ahmet KONROT Ahmet KONROT CV
SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı / ÜSESKOM Müdürü
1948 yılında Eskişehir’'de doğdu. Eskişehir Maarif Koleji’nden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden İngilizce Öğretmeni olarak mezun oldu. Siirt Batman Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde ... [ » ]
Ahmet KONROT / (0216) 400 22 22 - : 4100