Dil-Konuşma Laboratuvarı

Dil-Konuşma Laboratuvarı

Dil-Konuşma Bozuklukları ve Terapisi Laboratuvarı Hakkında

Dil ve Konuşma Laboratuvarı, Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke A-Blok’ta bulunmaktadır. Bu laboratuvar, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü ile ÜSESKOM’un (Üsküdar Üniversitesi Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi) klinik uygulamalarının ve bilimsel araştırmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar, klinik uygulamaların gerçekleştirildiği terapi odalarından oluşmaktadır.

Dil - Konuşma Bozuklukları ve Terapisi Laboratuvarının Temel İşlevleri ve Kullanım Amaçları

 1. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğrenim gören öğrencilere, sorumlu öğretim üyelerinin gözetiminde ve denetiminde bireysel ya da grup halinde klinik ve deneysel çalışmalar yapmak; laboratuvar olanaklarından dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması, terapisi ve sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde nasıl yararlanabileceklerini öğretmek.
 2. Toplum yararına uygun olarak, ÜSESKOM Dil ve Konuşma Terapisi Kliniğine başvuran vakalardan gerekli görülenlerin inceleme, değerlendirme, terapi süreçlerinde objektif yöntemlerle yönlendirilmelerini sağlamak.
 3. İletişim-dil-konuşma bozukluklarına yönelik terapi yöntemleri ve modelleri geliştirmek.
 4. Dil-konuşma terapisinde kullanılabilecek materyaller (testler, oyunlar, resimli kartlar, yazılı terapi materyalleri vb.) geliştirmek.
 5. Ulusal ve uluslararası platformlarda yayın yapmak amacıyla iletişim-dil-konuşma bozuklukları ile ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek.

Dil - Konuşma Bozuklukları ve Terapisi Laboratuvarı Uygulama Birimleri

Değerlendirme Birimi: ÜSESKOM’a dil-konuşma terapisi için başvuran her vak’a, dil ve konuşma bozuklukları yönünden ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bu amaca yönelik değerlendirme araçları ile yapılan değerlendirme sonrasında konsey toplantısında vak’aya özel bireyselleştirilmiş terapi plânı oluşturulur ve ilgili birime yönlendirilir, ara değerlendirmelerle gelişimi izlenir.
Gecikmiş Dil-Konuşma (GDK) Birimi: Bu ünitede gecikmiş dil-konuşma sorunu olan okulöncesi dönem çocuklara yönelik bireysel ve grup terapileri plânlanır/geliştirilir ve uygulanır. Uygulama süreçleri ve sonuçları ile ilgili verileri toplar, araştırma-geliştirme ilkeleri doğrultusunda yayına dönüştürür.
Gelişimsel Dil-Konuşma Bozuklukları Birimi: Okulöncesi ve okul dönemi çocuklarda gözlenen özel (işitme yetersizliği, zihinsel yetersizlik, otizm vb.) ve genel (sesletim ve sesbilgisel sorunlar, dil sorunları vb.) gelişimsel dil-konuşma sorunlarına yönelik bireysel terapileri plânlanır/geliştirilir ve uygulanır. Gerektiğinde GDK birimi ve üniversite bünyesindeki diğer birimler (çocuk gelişimi, ergoterapi, çocuk-ergen psikolojisi vb.) ile işbirliği yapılır. Uygulama süreçleri ve sonuçları ile ilgili verileri toplar, araştırma-geliştirme ilkeleri doğrultusunda yayına dönüştürür.
Kekemelik Birimi: Okulöncesi de dahil, her yaş grubunda kekemelik ve diğer akıcısızlık sorunlarına yönelik bireysel / grup terapileri plânlanır/geliştirilir ve uygulanır. Gerektiğinde ÜSESKOM ve üniversite bünyesindeki diğer birimler (çocuk-ergen psikolojisi, klinik psikoloji vb.) ile işbirliği yapılır. Uygulama süreçleri ve sonuçları ile ilgili verileri toplar, araştırma-geliştirme ilkeleri doğrultusunda yayına dönüştürür.
Ses Bozuklukları Birimi: Okulöncesi de dahil, her yaş grubunda ses bozukluklarına yönelik bireysel / grup terapileri plânlanır/geliştirilir ve uygulanır. Gerektiğinde ÜSESKOM ve üniversite bünyesindeki diğer birimler (KBB, çocuk-ergen psikolojisi, klinik psikoloji vb.) ile işbirliği yapılır. Uygulama süreçleri ve sonuçları ile ilgili verileri toplar, araştırma-geliştirme ilkeleri doğrultusunda yayına dönüştürür.
Edinilmiş Dil-Konuşma Bozuklukları Birimi: Değişik nedenlere bağlı edinilmiş dil-konuşma bozukluklarına (inme, travmatik beyin hasarı, nörolojik hastalıklar vb.) yönelik bireysel / grup terapileri plânlanır/geliştirilir ve uygulanır. Gerektiğinde ÜSESKOM ve üniversite bünyesindeki diğer birimler (beyin hastanesi, klinik psikoloji vb.) ile işbirliği yapılır. Uygulama süreçleri ve sonuçları ile ilgili verileri toplar, araştırma-geliştirme ilkeleri doğrultusunda yayına dönüştürür.
Okuma Güçlükleri Birimi: Disleksi ve diğer okuma güçlükleri, disgrafi gibi sorunlara yönelik bireysel / grup terapileri plânlanır/geliştirilir ve uygulanır. Gerektiğinde ÜSESKOM ve üniversite bünyesindeki diğer birimler (beyin hastanesi, klinik psikoloji, ergoterapi vb.) ile işbirliği yapılır. Uygulama süreçleri ve sonuçları ile ilgili verileri toplar, araştırma-geliştirme ilkeleri doğrultusunda yayına dönüştürür.
Kayıt ve Arşiv Birimi: ÜSESKOM Dil - Konuşma Bozuklukları ve Terapisi Laboratuvarına başvuran, devam eden ve izlenen vak’aların kayıtları bu birim tarafından tutulur, arşivlenir ve koruma altına alınır.

Dil - Konuşma Bozuklukları ve Terapisi Laboratuvarında Kullanılan Değerlendirme Araçları

 • Sesletim Ses Bilgisi Testi  (SST)
 • Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD)
 • Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi ( TEDİL)
 • Ankara Artikülasyon Testi (AAT)
 • Nazometre
 • Phonatory Aerodynamic System (PAS)
 • Computerized Speech Lab (CSL)
 • Multi Dimentional Voice Profile) MDVP
 • (Electroglotography) EGG

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

KAY PENTAX Marka 5150 Model Video Phonetics Program and Database

1

KAY PENTAX Marka 4332 Model Phonetic Database

1

KAY PENTAX Marka 4333 Model Palatometer Database

1

KAY PENTAX Marka 4337 Model Disordered Voice Database

1

KAY PENTAX Marka 5109 Model ADSV

1

KAY PENTAX Marka 4326 Model Voice Range Profile

1

KAY PENTAX Marka 5127 Model Sona Match Program

1

KAY PENTAX Marka 5129 Model Real Time Spectogram

1

KAY PENTAX Marka 5121 Model Real Time Pitch

1

KAY PENTAX Marka 5105 Model Multi Dimensional Voice Program

1

KAY PENTAX Marka 5141 Model Motor Speech Profile Program

1

KAY PENTAX Marka 5167-B Model Voice Games Program

1

KAY PENTAX Marka 3506 Model Auditory Feedback Tools

1

KAY PENTAX Marka 5138 Model Real Time EEG Anaysis

1

KAY PENTAX Marka 6103 Model Elektroglotograf Cihazı

1

KAY PENTAX Marka Nasometer II 6450

1

KAY PENTAX Marka 6600 Model Phonatory Aerodynamic System

1

KAY PENTAX Marka CSL 4500 Model Komputerize Konuşma Laboratuvarı

1

Prof.Dr. Ahmet KONROT

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı / ÜSESKOM Müdürü

CV Görüntüle Özgeçmiş Ahmet KONROT / (0216) 400 22 22 : 4100