Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formları

İlaç Araştırmaları İçin Başvuru Formları

Tüm başvuru dosyası içeriği CD’ye kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya CD’si bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

Başvuru şekline ilişkin kılavuza //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

*Dosyadaki tüm formların imzalanması (sorumlu araştırmacı tarafından tüm sayfaların imzalanması) gereklidir.

İlaç Dışı Araştırmalar İçin Başvuru Formları

Tüm başvuru dosyası içeriği CD’ye kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya CD ’si bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

Başvuru şekline ilişkin kılavuza //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

*Dosyadaki tüm formların imzalanması (sorumlu araştırmacı tarafından tüm sayfaların imzalanması) gereklidir.

Tıbbi Cihaz Araştırmaları için Başvuru Formları

Tüm başvuru dosyası içeriği CD’ye kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya CD’si bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

Başvuru rehberine //www.titck.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz

*Dosyadaki tüm formların imzalanması (sorumlu araştırmacı tarafından tüm sayfaların imzalanması) gereklidir.

Bilgilendirme

*Kurulumuza sunulmuş bilgilendirmelerin ve ilk başvuru dosyalarının kurulumuzca değerlendirilmesi sonucu talep ettiğimiz düzenlemeler, tarafınızdan yapılarak ilgili üst yazı ekinde sunulmalıdır.

İlaç Araştırmaları İçin Bilgilendirmeler

Tüm bilgilendirmeler, ilgili üst yazı ile sunulmalıdır. //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Form 33 - Klinik İlaç Araştırmaları İçin Değişiklik Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 34 - Klinik İlaç Araştırmaları Sonlandırım Bildirim Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 35 - Klinik İlaç Araştırmaları Yıllık Bildirim Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 36 - Gözlemsel İlaç Araştırmaları Sonlandırım Bildirim Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 37 - Klinik İlaç Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 38 - Klinik Araştırma Görevlendirme Başvuru Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 39 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvuru Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 40 - Gözlemsel İlaç Araştırmaları Yıllık Bildirim Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 41 - Klinik İlaç Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu (Uzmanlık Tezleri ve/Veya Akademik Amaçlı Olarak Yapılacak) //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 42 - Klinik İlaç Araştırmaları İçin Değişiklik Başvuru Formu (Uzmanlık Tezleri ve/Veya Akademik Amaçlı Olarak Yapılacak) //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 43 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 44 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu(Uzmanlık Tezleri ve/Veya Akademik Amaçlı Olarak Yapılacak) //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 45 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları Görevlendirme Başvuru Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İlaç Dışı  Araştırmaları İçin Bilgilendirmeler

Tüm bilgilendirmeler, ilgili üst yazı ile sunulmalıdır. //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Form 46 -İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Sonlandırım Bildirim Formu (Sağlık Bakanlığı izni gerektiren Yeni bir cerrahi yöntem araştırması, Kök hücre nakli araştırması, Doku nakli araştırması, Organ nakli araştırması için) //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 47 -İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Yıllık Bildirim Formu( Sağlık Bakanlığı izni gerektiren Yeni bir cerrahi yöntem araştırması, Kök hücre nakli araştırması, Doku nakli araştırması, Organ nakli araştırması için) //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tıbbi Cihaz Araştırmaları İçin Bilgilendirmeler

Tüm bilgilendirmeler, ilgili üst yazı ile sunulmalıdır. //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Form 48 - Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Değişiklik Bildirim Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 49 - Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Sonlandırım Bildirim Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 50 - Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yıllık Bildirim Başvuru Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 51 - Gözlemsel Tıbbi Cihaz Çalışmalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 52 - Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Sonlanım Bildirim Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Form 53 - Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Yıllık Bildirim Formu //www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.