Kognitif Rehabilitasyon Laboratuvarı

Kognitif Rehabilitasyon Laboratuvarı

Kognitif Rehabilitasyonun Amacı; kişilerin geçirmiş olduğu psikolojik rahatsızlıklar, yaşa bağlı süreçler, beynin bilişsel işlevlerinde algılama hatalarına sebep olabilir ve bu yüzden dikkat ve konsantrasyonlarında bozulma, dikkatlerinde dağılma ve bölünme yaşatabilir.

Yaşam aktivitesinin azalması da beynin belli bölgelerinin aktivasyonunu kısıtlar, ya da beynin aktivitesinde sorun olduğunda kişiler aksamanın olduğu bölge ile ilgili yaşamsal güçlükler içine düşerler ve yapılan çalışma ile uygun egzersizler kullanılarak yaşamsal hedeflerine gitmelerinde daha tutarlı olabilmeleri için egzersizlerle desteklenirler.

Çeşitli hatırlama güçlükleri, organize ve planlama yapamama durumları açığa çıkabilir ve kişilerin ellerinde olmayan bir bozulma süreci yaşanabilir. Hem psikolojik, hem nörolojik sebeplerden ötürü frontal yavaşlama görülebilir. Amacımız bu yavaşlamadan ötürü mantıklı düşünme yeteneklerinin yavaşlaması sürecinde kişileri kognitif rehabilitasyon için kullanılan REHACOM ismi verilen egzersizlerle çalıştırmak ve desteklemektir. REHACOM’ a başlamadan önce kişinin bozulduğu alanlar Nöropsikolojik testler ile tespit edilmelidir. Schufried tanı testleri ve Nöropsikolojik testler ile bir sonuç alındıktan sonra Kognitif Rehabilitasyona başlanması uygun olur.  

Genel anlamda Rehacom beynin motor ritm öğrenme yetilerini desteklemeye yönelik bir egzersizdir. Kondisyon çalışması olarak kullanılabileceği gibi öğrenme stillerini değiştirmeye ve otomatikleştirmeye odaklı da kullanılabileceği gibi Kognitif fonksiyonlarında yavaşlama ve/veya bozulması olan ve dürtü kontrol bozukluklarında danışanlarda da kullanılmaktadır Klinik kullanım içinde çalışmalarda; kişinin elinde olmayan bir hıza ve düzeneğe doğru reaksiyon vermesi, anlık dikkat, zihinsel esneklik ve dikkati bir noktaya toplayabilme ile uyarılmış şartlar altında ayırım yapabilme yeteneğini geliştirmesi, dikkat ve uyanıklığın sağlamlaştırılması, görsel algı motor koordinasyon yeteneğinin geliştirilmesi,  kısa dönemli hafıza ile orta dönemli hafıza arasında geçiş yapma, problem kurma ve çözümleme ayrıntılarını geliştirme, sözel ve sözel olmayan hafıza kapasitesini geliştirme gibi daha bir çok opsiyon olanağı ile detaylı çalışma olanağı sağlar.

Hafızaya kaydederken kayıtlar arası bağlantı yapma özelliği, bağlantılarının niteliğini konuşurken zihinsel işleyişinin nasıl olduğu hakkında terapiste bilgi verip, yeniden yapılandırmaya imkân sağlar. Rahatsızlıklar kişinin karar verme yeteneğini de olumsuz olarak etkilediğinden özellikle Rehacom bu yeteneğin yeniden yapılandırılmasında yardımcı olmaktadır. Elbette ki sadece yapılan egzersizler klinik ortamında kalmamalı, evde de kendilerine farklı egzersizler verilmelidir.

Dürtü kontrolünde zorlanma ve hiperaktivite nedeniyle dikkatini toplayamama durumunda kişilerin yaşam içinde sahip oldukları hiperaktif davranış nedeniyle fırsatları kaçırıp gerçek potansiyellerini ortaya koyamayacaklarından ötürü, kendilerine uygun olan egzersizlerle destekleme yapılır.

Özetle Rehacom bilişsel işlevler bozuklukları, psikiyatrik veya psikolojik sorunlara eşlik eden bilişsel sorunlarda kullanılan bir rehabilitasyon programıdır. Amaç kişiden beklenen bilişsel işlev ve davranışın kazandırılması sürecinde hedefe adım adım ulaşma ve her adımda alınan pozitif geri bildirimlerdir.

El göz koordinasyonu geliştirme, bireysel tepkilerin fark edilmesi ve hedefe gidiş şeklinin belirlenmesi, bireyin öğrenme ve uygulama metodunu fark etmesini ve yanlış algılamaların, tersine değerlendirmelerin fark edilmesini de sağlamaktadır. Erteleme, vazgeçme dürtüsünü ketleyici egzersizlerle desteklenmesi sebatkâr olunmasının sağlanması günlük hayata bakış açısı üzerinde farklılaşmayı sağlar. Ancak tüm bunlar terapötik yaklaşımlarla da desteklenmelidir. Özellikle geri bildirim vermek ve kişi ile birlikte çalışmak son derece önemlidir. Kişinin ihtiyacına göre zorlandığı alanlar seçilir ve kendi seviyelerine göre çalışmaya başlanır. 

Cihaz Cinsi

Adedi

Rehacom Ekipmanları

Bilgisayar

3

Dr.Öğr. Üyesi Hatice Yıldız BURKOVİK

İTBF / Psikoloji

CV Görüntüle Özgeçmiş Hatice Yıldız BURKOVİK / (0216) 400 22 22
Öğr.Gör. Çiğdem DEMİRSOY ()

Rektörlüğe Bağlı Birim

Özgeçmiş Çiğdem DEMİRSOY / (0216) 400 22 22