Burslar 2020 YKS Ücret Hesaplama Makinesi

ÖSYM Burs ve İndirimleri

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Üsküdar Üniversitesi'nin Burslu, %50 İndirimli ya da %25 İndirimli olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burs ve indirimleridir.

İlk 5 Tercih Bursu

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere %30 ilave indirim uygulanır. Tıp Fakültesinde ilk 3 tercih için geçerlidir.

Tercih Bursu

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, Üniversitemiz bölümlerinden birine ilk tercihinden yerleşenlere %30, İkinci tercihinden yerleşenlere % 15 ; üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere % 10 indirim uygulanır.

Tercih Bursu 2

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi %50 veya %25 indirimli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere tercih sırasına bakılmaksızın %25 ilave indirim uygulanır.

Üniversite Giriş Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi hariç lisans programlarına ÖSYS sonuçlarına göre; İlk 1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere; lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 1000 TL burs verilir. Bu maddede yer alan burs 4 yıl boyunca Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim öğretim hayatına devam edecek olup bu süre boyunca devamlı ve başarılı olan öğrencileri kapsamaktadır.

Tıp Fakültesi Giriş Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi’ne ÖSYS sonuçlarına göre;

 • İlk 10 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 5000 TL burs ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
 • İlk 11-100 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 4000 TL burs,
 • İlk 101-500 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 3000 TL burs,
 • İlk 501-1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 2000 TL burs verilir.
 • İlk 10 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilerden isteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyenlere ücretsiz hazırlık kursu verilecektir.
 • Bu maddede yer alan burslar 6 yıl boyunca Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim öğretim hayatına devam edecek olup bu süre boyunca devamlı ve başarılı olan öğrencileri kapsamaktadır

Kardeş Bursu

Üsküdar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine, mezun öğrencilerin kardeşleri dâhil olmak üzere % 10 oranında ilave indirim verilir.

Kurum Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin tüm ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırıldığı sırada aşağıda belirtilen vasıflara haiz olan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite ve Milli Eğitim Mensupları, 657 tabi çalışanlar ile çalışanların çocuklarına eğitim-öğretim ücretinde % 10 oranında indirim verilir.

Özel Mahrumiyet Bursu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenler, İlköğretim döneminde annesiz ve babasız büyüyenler ile Şehit ve Gazi çocuklarına %50 indirim verilir.

Spor Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Milli sporcu belgesini ibraz edenlere %25, spor dallarından birinde profesyonel liglerde oynayan sporculara %20, Ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç yıl içinde ilk üç dereceye giren sporculara % 15 oranında eğitim- öğretim ücreti indirimi verilir. Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler.

Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu 

Bilim, Sanat, Din ve Kültür alanlarında uluslararası platformda başarı kazanmış öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden  %20, ulusal alanda başarı kazanmış öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden % 10 indirim verilir. Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler.

Uluslararası Bakalorya Bursu 

Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Uluslararası Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir.

TÜBİTAK Bursu 

TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alandaki tam burslu bölüm ve programlarımıza kayıt yaptıran öğrencilere eğitim-öğretim dönemlerinde aylık 300 TL burs verilir.  

Akademik Başarı Bursu

Her akademik yıl sonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan öğrencilere izleyen yılın eğitim-öğretim ücretinden başarı derecesine göre 3.90-4.00 %50, 3.80-3,89 %40, 3.70-3.79 %30, 3.60-3.69 %20, 3.50-3.59 % 10 indirim verilir.

Personel Bursu

Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada Üsküdar Üniversitesi veya NP Grup bünyesinde fiilen görevini sürdüren çalışanlar ile çalışanların anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerine eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 indirim verilir. Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada bir yılını doldurmuş ders saat ücretli olarak görev yapan akademik personel ile anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerine %25 indirim verilir.

Mezun Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin herhangi bir ön lisans veya lisans programından mezun olup yeniden Üsküdar Üniversitesi programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %20 oranında indirim verilir.

Mütevelli Heyet Bursu

Mütevelli Heyeti tamamen kendi takdirinde olmak üzere, durumun gerektirdiği şartlar dâhilinde kendi belirleyeceği oransal seviyede burs verebilir.

İhtiyaç Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti Kararıyla akademik yıl boyunca öğle yemeği bursu ve çalışma bursu verilir. Takip eden yıllarda bu burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin istenen belgelerle tekrar başvuru yapmaları gerekir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu

Üsküdar Üniversitesine yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı kapsamında kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin her birine eğitim-öğretim ücreti üzerinden her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranlarda eğitim-öğretim ücreti indirimi verilir. 

Engelli Öğrenci Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden rapor oranına göre;
Engel durumu %40 : %25 indirim
Engel durumu %50 : %30 indirim
Engel durumu %60 : %35 indirim
Engel durumu %70 : %40 indirim
Engel durumu %80 : %45 indirim
Engel durumu %90 ve üzeri  : %50 indirim verilir.

Dikey Geçiş Bursu

Üsküdar Üniversitesinin DGS ile öğrenci alan programlarına ÖSYM tarafından %50 İndirimli olarak yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi SHMYO mezunu olanlara ilave % 10 indirim verilir.

Bursun Kapsamı ve Kesilmesi

 1. Burslar/İndirimler, başarı durumuna bakılmaksızın normal eğitim-öğretim süresince kesilmez.(Normal eğitim-öğretim süresi ön lisans programlarında ikinci sınıf sonuna kadar, lisans bölümlerinde dördüncü sınıf (Tıp Fakültesinde altıncı sınıf) sonuna kadar geçerli olup ayrıca eğitim dili İngilizce olan bölümlerdeki hazırlık sınıfında geçirilecek süreyi de kapsar.)
 2. Üsküdar Üniversitesinin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs/indirim sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamaktadır.
 3. Öğrenciler, ilave indirim olarak belirtilen Kardeş Bursu, İlk 5 Tercih Bursu ve Tercih Bursu 2 hariç olmak üzere Üniversitemiz burslarından/indirimlerinden sadece birinden yararlanabilirler.
 4. İlave indirim olarak belirtilen Kardeş Bursu, İlk 5 Tercih Bursu ve Tercih Bursu 2 hariç olmak üzere birden fazla burs/indirim almaya hak kazanan öğrenciler, yalnızca tutar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.
 5. Bu yönerge çerçevesinde birden fazla tercih bursu almaya hak kazanan öğrenciler, yalnızca tutar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.
 6. Disiplin cezası alan öğrencinin ÖSYM burs/indirimleri dışındaki Mütevelli Heyeti tarafından verilen burs ve indirimleri kesilir.
 7. Hazırlık eğitiminden 1. yıl başarısız olup 2. yıl devam edecek burslu/indirimli öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından verilen burs ve indirimleri kesilir.
 8. Üniversitemizde öğrenim gören bir öğrenci, yeniden sınava girerek aynı programa yerleşmesi durumunda ÖSYM burs/indirimleri dışındaki burslardan/indirimlerden yararlanamaz.
 9. Personel bursu alan öğrencinin, kendisinin, anne, baba, eş, çocuk veya kardeşinin emeklilik hariç olmak üzere, iş ilişkisinin sona ermesi durumunda personel bursu kesilir.
 10. Öğrenim ücreti ile doğrudan ilgili olmayan ihtiyaç bursu ile aylık maktu ödeme şeklinde uygulanan burslar diğer burslar/indirimler ile birleştirilerek uygulanabilmektedir.
 11. Tıp Fakültesi Giriş Bursu kapsamında verilecek olan ücretsiz yurt imkânı İstanbul dışında ikamet eden öğrenciler için olup ücretsiz yemek imkânı, yurt yemekhanesinde kahvaltı ve üniversite yemekhanesinde öğle yemeği olarak verilecektir.
 12. Tercih bursları 2020 yılından itibaren YKS ile Üniversitemize yerleştirilen öğrenciler için geçerlidir.