Yönetim - Senato

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

Kurucu Rektör

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Rektör

Prof. Dr. Sevil ATASOY

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Muhsin KONUK

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Süleyman İRVAN

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. And ALGÜL

İletişim Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sırrı AKBABA

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülte Temsilcisi

Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Burhan PEKTAŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte Temsilcisi

Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet KONROT

Sağlık Bilimleri Fakülte Temsilcisi

Prof. Dr. Haydar SUR

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Tayfun UZBAY

Tıp Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. İbrahim Berk BELLAZ

Diş Hekimliği Fakülte Temsilcisi

Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Elif ERHAN

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Mesut KARAHAN 

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Selçuk UYSALER

Genel Sekreter/Raportör