YAZAMER Faaliyetleri

Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, akıllı sistemler ve yapay zekâ alanında hızla gelişen ve değişen teknolojileri takip etme, veri toplama ve analiz etme, katma değer üretme potansiyeli olan ürün ortaya çıkarma, akademik yayın yapma, ulusal/uluslararası projelere katılma ve katkı sağlama noktasında akademisyenler, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar ve teknoloji transfer ofisleri ile iş birliği yapacaktır. Günümüzde yapay zekâ başlığı altında gelişen makine öğrenme, sinyal işleme, görüntü işleme, derin öğrenme, bulanık mantık gibi pek çok yöntemin uygulama alanı bulacağı merkez üzerinden yapılacak akademik ve sanayi iş birlikli çalışmalarda elde edilecek ürünlerin yüksek katma değer üreten ürünler olması hedeflenmektedir. Özellikle yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının tüm imalat sanayi ihracat kalemleri içerisindeki ihmal edilecek düzeydeki katkısı, ülke olarak emek yoğun ve verimlilik odaklı üretimden, yenilik odaklı ekonomiye ve üretime geçmemiz gerektiğinin altını da çizmektedir. Ülke ekonomisine orta ve uzun vadede değer katacak merkez ve akademi sanayi iş birlikleri üretime dönük olarak geliştirilecektir.

Benzer şekilde, üniversitelerin altyapı iş birlikleri ile disiplinler arası iş birliğinin de artarak yaygın etki sağlanması da amaçlanmaktadır. Yapay zekâ çalışmaları çerçevesinde uluslararası düzeyde takip edilmesi, konferanslara katılımının teşvik edilmesi, ulusal düzeyde yapılan çalışmaların takip edilmesi, izlenmesi, katkıda bulunulması ve bilgilendirme toplantılarıyla alan ile ilgili bilinç ekosisteminin oluşturulmasına da katkı sağlayacaktır. Akıllı sistemler ve yapay zekâ lisansüstü programlarının açılmasına destek vermek ve gerçekleştirilecek lisansüstü tezlerine destek olmak, merkezin sağlayacağı önemli akademik katkılardan olacaktır. Merkez, aynı zamanda seminerleri, kursları sertifika ile sonuçlanan kapsamlı eğitim programlarına dönüştürme konusunda öneriler geliştirme, kurs ve seminerleri üniversitenin ürünleri olarak kamu ve özel kurumlar ile kişilere tanıtma, yeni eğitim gereksinmeleri belirleme doğrultusunda çalışmalar yaparak üniversite birimlerinin sürekli eğitim etkinliklerine ivme kazandıracaktır. Merkez tarafından yürütülecek olan programlar arasında uygulama birliği sağlanarak bu alanlarda görev alan akademisyenlere yol gösterecek, iş birliği kapıları açacaktır.