Radyolojik Uygulamalar Laboratuvarı

Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve bu alanda kullanılan cihazlar, çeşitli teknikler ile vücudun iç yapısını incelemeyi ve hekime sunulan desteği arttırmayı amaçlamaktadır. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkündür. Eğitim süresince edineceği bilgiler ışığında gelişen teknoloji ile paralel olarak kullanım sağlayabilecek sağlık personeline gereksinim her zaman mevcuttur.
Bu amaçla teorik eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin alan uygulamaları ve laboratuvarda interaktif bir eğitimle eş zamanlı ilerleme imkânı sağlanmaktadır. Üniversitemizde mevcut bulunan Radyolojik Uygulamalar Laboratuvarında cihazlarla ilgili bilgi kazandırmak amaçlı, müfredatta yer alan Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri I ve II gibi temel bölüm derslerinin uygulama aşamalarında kullanılmaktadır. Radyolojik Uygulamalar hakkında öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Sağlık dünyasında, insanların en üst seviyede imkânlardan yararlanması ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmesini sağlamak her zaman amaç edinildiğinden; cihazlarla birlikte cihazları kullanan personelin sağlığa ve hekimlere desteği önem arz etmedir.

Radyolojik Uygulamalar Laboratuvarı Donanımı 
SIEMENS Mammomat 1000 Mamografi Simülatör Cihazı
Dynamıc X-Ray (DRX FIXED 6) Röntgen Simülatör Cihazı

Not: Laboratuvarda bulunan iki simülatör cihazında da herhangi bir radyasyon yayımı söz konusu değildir. Eğitim amaçlı hazırlanmıştır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler
Radyolojik tetkikleri en uygun çekim protokolleri ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bunun için teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olması avantajdır. Gece ve gündüz nöbet şeklinde çalışmalar olabileceğinden her daim insanlara yardım edebilen, güçlü sorumluluk duygusuna sahip kişiler olmaları beklenmektedir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Röntgen Cihazı

1

Öğr.Gör. Elif Ebru ALTUNSOY GÜÇLÜ

SHMYO / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - Program Başkanı / Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSMERA) - Müdür

CV Görüntüle Özgeçmiş Elif Ebru ALTUNSOY GÜÇLÜ / (0216) 400 2222 : 5075