GBA (Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Müdürün Mesajı

Katılımcı demokrasi ve siyaset üstü yönetim modeli ile farkındalık yaratan projeler üretmek, girişimci fikirleri hayata geçirmek ve değer yaratmak amacıyla gerek ülkemizde gerek Avrupa’da yenilikçi model olarak YÖK onaylı kurulan Genç Beyinler Akademisi;  dünyadaki gelişmelere paralel olarak; ulusal bilim politikaları başta olmak üzere her alanda kurumların nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda  önemli projeleri hayata geçirmektedir.

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası hibe fonlarından;

  • Tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,
  • Ülkemizin yararlanabileceği tüm hibe programlarının tanıtılmasına ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
  • AB ve dünya hibe fonlarına yönelik proje geliştirilmesine yardımcı olmak,
  • Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara proje liderliği ve danışmanlığı yapmak,
  • Projelerin başarıya ulaşması için; hibe veren kuruluşların yayınlarını takip etmek,
  • Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara, uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak,
  • Ulusal ve uluslararası hibe fonlarını kullanarak projeler yapılmasını sağlamak, iç ve dış kaynaklı proje ve programlara ilgiyi artırarak projelerle ülkelerin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri ve bilimsel boyutu ülkemize taşımak,
  • Nicelik ve nitelik bakımından İstanbul’un proje çalışmalarında öncü ve lider olması için gerekli çalışmaları yaparak kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve ortaklık kurulmasını sağlamak.
  • Farkındalık yaratan projeler üretmek ve girişimci fikirlerini hayata geçirmek

isteyen bilim insanlarını, genç girişimcileri, özel ve tüzel kişilikleri, proje bazlı çalışmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Dr. Öğr. Üyesi Nebiye YAŞAR

Genç Beyinler Akademisi Müdürü